Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Zo draagt LOF bij aan de ontwikkeling van krachtig leraarschap [infographic]

Laatst bijgewerkt op:

Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) biedt sinds 2016 begeleiding en budget aan leraren in het primair en voortgezet onderwijs die een idee voor onderwijsinnovatie willen realiseren. Vaak ligt de focus op het concrete eindresultaat: een nieuwe lesmethode, een product of een andere werkwijze. De leraar-onderzoekers van het LOF hebben sinds de start jaarlijks onderzocht hoe het LOF bijdraagt aan de ontwikkeling van leraren en krachtig leraarschap. De uitkomsten van drie onderzoeken gedurende de schooljaren 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019 zijn nu samengevat in een infographic.

Samen meer invloed

Uit de onderzoeken blijkt dat leraren die samen een LOF-traject voor beter onderwijs uitvoeren, hun invloed op de ontwikkelcultuur in de school groter achten dan leraren die alleen een aanvraag doen. Op sectorniveau ervaren leraren in het primair onderwijs een grotere invloed op de ontwikkelcultuur dan in het voortgezet onderwijs. In een ontwikkelcultuur zorgen schoolleiders voor een omgeving die leraren stimuleert onderwijs te ontwerpen.

Inzicht in veranderproces

Leraren die via het LOF een onderwijsinnovatie realiseren, merken vooral op dat hun eigen rol en het inzicht in het veranderproces zijn vergroot. Dat wordt het meest ervaren door leraren die een hbo-masteropleiding hebben afgerond. Leraren die meedoen aan het LOF en een hbo-bachelordiploma hebben, noemen vooral dat zij zich meer stimulerend naar anderen gedragen en meer zelfvertrouwen hebben. Academisch opgeleide leraren vinden vooral dat hun visie op het lerarenvak is vergroot.

Veranderende rol in de school

Deelname aan het LOF draagt bij aan een veranderende rol in de school. Die begint vaak met de erkende positie van de leraar die onderwijs ontwerpt in de school. Ook geven veel leraren aan dat zij nauwer (of vaker) gaan samenwerken met collega’s. Daarnaast draagt een LOF-traject bij aan een betere relatie met de schoolleider en vergroot het de invloed van de leraar op zijn positie in de school. Ook noemen verscheidene leraren dat hun positie in de school dankzij het realiseren van hun LOF-initiatief is versterkt.

Downloads

Meer informatie

Deze infographic is gebaseerd op de LOF-monitor 2016-2019 ‘Leraren als onderwijsvernieuwers’ die begin 2020 beschikbaar komt. De uitkomsten van eerdere onderzoeken over de schooljaren 2016/2017 en 2017/2018 zijn via de LOF-onderzoekspagina te vinden. Arda Droppers, leraar-onderzoeker | lof@caop.nl;None;None