Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Zicht op leren

Laatst bijgewerkt op:

Ik ben Richard Looten en samen met mijn collega’s ga ik het onderwijs op onze basisschool veranderen met ‘Zicht op Leren’. In de klas merk ik en zie ik dat leerlingen vaak een passieve rol hebben en het leren ondergaan. Leerlingen luisteren naar de instructie, mogen een vinger opsteken als zij het antwoord denken te weten en gaan over tot het verwerken van de opdrachten. Aan het einde van het hoofdstuk maken zij een toets en krijgen hiervoor een cijfer. Cijfers vormen echter vaak een belemmering om tot leren te komen. Sterke leerlingen kijken niet echt naar waar zij zichzelf nog in kunnen verbeteren. Minder sterke leerlingen hebben wederom een teleurstelling te verwerken en willen deze zo snel mogelijk achter zich laten. Daarnaast hebben leerlingen nu vaak nog te weinig zicht op hun persoonlijke leerontwikkeling. Wat kunnen zij nu al goed en zelfstandig en waar hebben zij nog extra hulp, uitdaging en oefening nodig. Zo willen wij het niet meer en het antwoord hierop is ‘Zicht op Leren’. Met ‘Zicht op Leren’ krijgen leerlingen en leerkracht meer zicht op het leren en wordt het eigenaarschap voor het leren vergroot, zodat de leerling een actievere rol krijgt en meer sturing kan geven aan de persoonlijke leerbehoefte. Wij gaan dit doen door:

  • Over te gaan van summatieve toetsen naar formatief evalueren.
  • Met de leerlingen succescriteria formuleren en deze zichtbaar maken in de klas.
  • Uitgaan van de persoonlijke leerontwikkeling, waarbij cijfers zoveel mogelijk achterwege blijven.
  • startopdrachten op wisbordjes en Post-Its en we sluiten de les af met een Exit-Card.
  • Het inzetten van zelfevaluatie-posters waar de kinderen op aangeven waar zij staan in hun leerproces.
  • Op de lange termijn werken we toe naar een leerling-datamap, waarin de leerlingen zelf hun persoonlijke leervorderingen bijhouden.

;None;None