Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Zicht op leren in de praktijk

Laatst bijgewerkt op:

Een van de uitgangspunten en doelen van Zicht Op Leren is om zowel de leerlingen als de leerkracht meer zicht te geven op waar de leerlingen staan.

Met deze informatie weten de leerlingen dus waar zij staan en wat zij nodig hebben om de volgende stap te kunnen maken. Door hen te begeleiden tijdens dit proces en hen meer zicht te geven op waar zij staan, wordt tevens een appèl gedaan op de eigen verantwoordelijk van de leerling om het eigenaarschap voor het leren te vergroten. Als leerkracht is het belangrijk om te weten waar de leerlingen staan m.b.t. de leerdoelen, zodat men op tijd - tijdens de les of de vervolgles - kan anticiperen en het programma kan bijstellen. Om de leerlingen meer zicht te geven op het persoonlijke leren en als leerkracht te achterhalen en scherp te krijgen waar de leerlingen staan, maken we in de klas gebruik van een aantal verschillende documenten en strategieën. Om de kans te vergroten dat iedereen nadenkt en te laten zien wie er nadenkt maken we gebruik van de strategieën uit figuur 1.

Om aan het einde van de les zicht te krijgen op waar de klas staat, maak ik gebruik van een Exit-card (figuur 2). Deze stellen de leerkracht in staat om te bepalen hoe de volgende les verder gaat en geven de leerlingen zicht op wat hun volgende stap moet zijn. Kan de leerling verder met uitdagende leertaken, of heeft de leerling juist behoefte aan extra instructie en oefening.

In de klas maken we tevens gebruik van een doelen/datamuur (figuur 3), waarop de leerdoelen van het blok/thema van spelling, taal en rekenen staan.

Naast de leerdoelen van de verschillende vakgebieden hangen er de groepsregels en Mindsetposters en tevens de posters (figuur 4) met de vier kleuren, waarmee de leerlingen zelf kunnen bepalen waar zij staan m.b.t. tot de te leren leerdoelen.

Op de leerlingenoverzichten kunnen zij met de desbetreffende kleur aangeven waar zij staan en van hieruit bepalen wat de volgende stap zal zijn (figuur 5). Tevens wordt dit overzicht door de leerlingen gebruikt om zicht te krijgen wie van de klasgenootjes zij om uitleg kunnen vragen, op de momenten dat de leerkracht niet beschikbaar is.

Door het actief gebruik van de verschillende strategieën, posters en overzichten ziet men dat de betrokkenheid en het eigenaarschap toeneemt. Hierbij is het belangrijk dat men actief en frequent feedback geeft en ontvangt. Het geven en ontvangen van feedback maakt een belangrijk deel uit van deze onderwijsinnovatie. Het is mooi om te zien hoe Zicht Op Leren een steeds zichtbare en grotere rol binnen de school krijgt. Door het actief en bewust inzetten van de verschillende strategieën ziet men in alle groepen een mooie ontwikkeling. De school bruist van energie en is volop in ontwikkeling. De afgelopen periode heeft het veranderteam bewijsmateriaal verzameld, door het afnemen van interviews met kinderen,  een enquete en het observeren in de klas. In januari 2019 worden de opbrengsten gepresenteerd aan het team en van hieruit worden dan de vervolgstappen bepaald.;None;None