Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Zicht Op Leren - een terugblik

Laatst bijgewerkt op:

LOFLab-C ligt achter ons en terugkijkend op de ontwikkelingen en uitdagingen die zich de afgelopen 11 maanden op persoonlijk vlak, binnen de school en daarbuiten hebben voorgedaan, kan ik met een erg positief en tevreden gevoel terugkijken op mijn LOF-project. Daarnaast liggen er natuurlijk ook nog een aantal heel mooie uitdagingen in het verschiet.

Via dit blog wil ik graag mijn ervaringen delen en andere leerkrachten hopelijk inspireren en laten zien wat er allemaal mogelijk is met een LOF-subsidie. Persoonlijk: Als ik terugkijk op mijn persoonlijke ontwikkeling, die het LOF mij gebracht heeft, dan ben ik erg blij dat ik deze sprong in het diepe heb gemaakt. Het afgelopen jaar ben ik heel wat persoonlijke uitdagingen aangegaan en door heel wat leerkuilen gegaan. Wat mooi is dat ik eigenlijk dezelfde processen heb doorlopen, die ik ook aan de leerlingen vraag te doorlopen. Waar ik in het verleden dacht dat het vergroten van een netwerk niet zo belangrijk was en dat delen met collega’s buiten je eigen school niet als een een grote meerwaarde zag , is dit binnen mijn onderwijs nu helemaal anders. Het LOF heeft mij de gelegenheid geboden om mijn kennis te vergroten door het bestuderen van vakliteratuur, het ontwikkelen en uitwerken van schoolplannen, het bezoeken van andere scholen, het ontmoeten van vakgenoten en zo mijn netwerk uit te breiden. Daarnaast heeft het LOF mij in staat gesteld om verschillende en voor mijn LOF-project relevante congressen te bezoeken. Twee hoogtepunten waren de ontmoetingen met Dylan Wiliam (Formative Assessment) en John Hattie (Visible Learning). Tijdens de congressen heb ik verschillende lezingen en workshops mogen volgen en zo mijn kennis en netwerk vergroot. Binnen de school heb ik plaatsgenomen in het Leren zichtbaar maken veranderteam. Samen met twee collega’s van het managementteam en een collega leerkracht bereiden wij de vergaderingen voor en gaan wij op zoek naar bewijsmateriaal van wat een zichtbaar leren school(organisatie) is. Gedurende de LOF-periode heb ik contact gelegd met SLO en het initiatief genomen om een leernetwerk formatief evalueren op te starten. In samenwerking met SLO hebben we een aantal maanden geleden de eerste bijeenkomst met zeven scholen gehad. Binnen dit netwerk ben ik de kartrekker vanuit de leerkrachten en ik word hierbij ondersteund door SLO. Vanuit een participerende school, binnen het leernetwerk, heb ik de vraag gekregen om een presentatie m.b.t. formatief evalueren te geven en inmiddels heb ik deze school tweemaal bezocht. Deze twee bezoeken hebben weer geleid tot een nieuw verzoek, ditmaal vanuit een andere school buiten het leernetwerk, om in gesprek te gaan over leerdoelen en het zichtbaar maken hiervan. Een andere mooie ervaring die het LOF mij heeft opgeleverd is dat ik samen met Anneke Noteboom(SLO) een interview heb gegeven over formatief evalueren in het po voor het onderwijsblad Didactief (nov.‘18) School: Binnen de school is er ook ontzettend veel beweging en ontwikkeling. Zo wordt er in alle groepen en door alle leerkrachten actief gewerkt aan het implementeren van deze onderwijsinnovatie. Om het schoolteam de juiste informatie en vaardigheden mee te geven zijn we gestart met het volgen van verschillende trainingen en workshops. - training Leren zichtbaar maken met formatieve assessment. - training feedback geven en ontvangen - workshop leerrijke rekenvragen stellen - scholing Leren zichtbaar maken Leren zichtbaar maken is een meerjarige scholing waarin de denkkaders die een invloed hebben op de leerprestaties van leerlingen toegelicht worden en waarbij men zicht krijgt op de effectgroottes van de verschillende strategieën. De vijf sleutelideeën van zichtbaar leren:

  1. Wat is iemand die zichtbaar leert?
  2. Wat is uw impact als leraar op het leren van je leerlingen?
  3. Hoe kunt u inspirerend en motiverend lesgeven?
  4. Hoe geeft u effectieve feedback?
  5. Wat maakt een school tot een plaats waar leren zichtbaar aanwezig is?

- de school neemt deel aan het leernetwerk formatief evalueren tijdens de rekenles. Al met al kijk ik dus met een erg tevreden en positief gevoel terug op alle stappen en ontwikkelingen die het LOF mij gebracht heeft en daarnaast kijk ik met een open en positieve blik naar alles wat de toekomst mij persoonlijk en onze school nog gaat brengen.;None;None