Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Zicht op Leren

Laatst bijgewerkt op:

;We streven ernaar zelfinzicht, eigenaarschap en betrokkenheid bij leerlingen te vergroten door hen actief te betrekken bij hun persoonlijke leerontwikkeling; Wat kan ik al? Wat wil ik nog (beter) leren? Wie/wat heb ik hierbij nodig? We maken hierbij gebruik van formatief evalueren en een coachende rol van de leerkracht.;Doel: zelfinzicht, betrokkenheid en eigenaarschap bij leerlingen vergroten zodat zij zelf de regie kunnen nemen in hun eigen ontwikkeling. In plaats van onderwijs "consumeren" maken zij actieve keuzes die hen helpen vooruit te komen in hun ontwikkeling en het behalen van leerdoelen. Stapsgewijs worden kinderen vertrouwd en bekend gemaakt met de vier componenten die ten grondslag liggen aan eigenaarschap. Hierbij heb ik binnen de school een kartrekkersrol. Het team is enthousiast om met dit traject aan de slag te gaan. We zijn overtuigd van de krachten en mogelijkheden die vrijkomen als kinderen zelf regie over hun leren kunnen en mogen nemen. Werkwijze/stappen: - literatuurstudie - het volgen van training-/scholing door kartrekker - afstemming/verdieping/scholing voor het hele team - kijken op andere scholen; leren van good practices - tussentijdse terugkoppeling naar het schoolteam van de opgedane kennis - doen/uitproberen/oefenen/evalueren binnen eigen school - PDCA-cyclus ontwerpen gericht op eigen doelen stellen, zelfevaluatie, zelfmonitoring en zelfinstructie - een digitaal systeem zoeken of ontwikkelen om leren zichtbaar te maken en te documenteren * Het betreft een traject dat over 2-3 schooljaren loopt en daarna om borging vraagt.