Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Zelfsturing in relatie tot de praktische omgeving

Laatst bijgewerkt op:

;Binnen het MBO wordt er veelal verwacht dat studenten eigen keuzes maken en zelfsturend zijn in het nemen van beslissingen en het vormgeven van opdrachten en opleiding. Er mist een mogelijkheid voor studenten om overzicht te creëren binnen de gemaakte keuzes, er wordt vaak de vaste lijn gevolgd.  Dit is een initiatief om studenten meer te kunnen stimuleren in zelfsturend werken en daarin te ondersteunen door een aantrekkelijk, praktisch en uitdagend systeem. Binnen de huidige digitalisering van het onderwijs missen we een systeem dat aansluit bij de wensen en behoeften van de studenten en docenten.;Doel: het doel van dit initiatief is een overzichtelijke, duidelijke en uitdagende omgeving creëren waarin studenten worden gestimuleerd om zelfsturend te zijn en eigenaarschap te nemen over hun eigen leerproces. Focus op: onderzoeken van wensen/behoeften van studenten, het effect van een uitdagende omgeving op het leerproces van de student, vergroten van digitale ondersteuning vanuit een doel meer dan een middel, kwaliteitsbevordering binnen de opleiding onderwijsassistent door studenten meer duidelijkheid te geven over het curriculum en het vormgeven van eigen mogelijkheden. Op dit moment richt het initiatief zich op studenten van de opleiding onderwijsassistent.