Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Zelfstudie/domein opdrachten ontwikkelen dmv scrum

Laatst bijgewerkt op:

;Op onze school staat domeinleren centraal. Nog vaak wordt hier huiswerk/werkboek gemaakt. Dit initiatief wil andersoortige werkvormen creëren die passen bij de schoolvisie:domeinopdrachten die gebruik maken v/d voordelen van domeinleren (i.p.v. “klassikaal”). In dit plan dragen docenten ideeën aan en multidisciplinaire studententeams van verschillende vervolgopleidingen(mbo/hbo/universiteit) realiseren die volgens de scrummethode.;Doel 1.Leerlingen krijgen nieuwe activerende en tastbare domeinopdrachten. 2.Studenten leren en werken in multidisciplinaire scrumteams (die passen bij deze tijd) aan echte doe-opdrachten. 3. Docenten kunnen hun ideeën bewerkstelligen. Studenten van verschillende opleidingen creëren activiteiten voor domeinen/ buitenopdrachten d.m.v. scrums. Creativiteit, samenwerken, van elkaars kennis leren, plezier, doen, creëren en innovatie zijn kernwoorden. Het product laat zien dat het gemaakt is door een multidisciplinair ontwikkelteam. De activerende opdrachten zijn specifiek voor domeinen/buiten bedacht en duren één domeinuur. Ik geloof dat multidisciplinair werken past bij deze tijd. Je ziet het overal: creatieve ondernemers in fabriekspanden, techlabs, nieuwe samenwerkingsvormen etc. Dit kan ook in het onderwijs: een groep studenten bestaande uit bijvoorbeeld de opleidingen onderwijskunde, ICT, techniek, vormgeving, (bijvoorbeeld) geografen, lerarenopleiding (bijvoorbeeld aardrijkskunde) en geïnteresseerde leerlingen v/h Corlaer werken samen aan complete activiteiten. Je kan aan de opdrachten zien dat studenten elkaars kennis (m.b.t. bijvoorbeeld ICT, techniek, onderwijskunde, lesgeven en vormgeving) aanvullen. Werkwijze Studenten houden de scrum op de stageschool. Docenten leveren ideeën voor opdrachten aan, bepalen de einddoelen v/d scrum, zullen het proces monitoren en zorgen dat einddoelen worden gehaald. De (precieze) creatieve invulling van het product ligt nadrukkelijk bij het ontwikkelteam van studenten en leerlingen. Zie “subcriteria” voor een voorbeeld.