Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Zelfreflectie als non-verbale communicatie skills.

Laatst bijgewerkt op:

;Interpersoonlijk communiceren is voor leerkrachten speerpunt van hun werk, waarvan non-verbaal communiceren het grootste onderdeel is. Centraal bij dit initiatief staat de bewustwording en evaluatie op non-verbaal communiceren bij leerkrachten. Dit wil ik onderzoeken, bevragen en observeren. Hieruit ontstaat een non-verbaal zelfevaluatie instrument en een lijst met succesfactoren voor (startende)leerkrachten.;Mijn onderzoek zal zich richten op de mogelijkheid van zelfevaluatie van non-verbaal communiceren. In eerste instantie wil ik, doormiddel van vragenlijsten en interviews, onderzoeken in hoeverre leerkrachten zich bewust zijn van hun non-verbale communicatie. Ook laat ik leerlingen de non-verbale communicatie van hun leerkracht ‘beoordelen’, met behulp van een vragenlijst. Daarna ga ik kijken welk non-verbaal leerkrachtengedrag ik observeer in verschillende klassen, met behulp van een afvinklijst. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de verschillende leerkrachten te ontdekken? Met behulp van een PLG (professionele leergemeenschap) ga ik samenwerken met studenten en collega's. Tijdens deze PLG wordt kennis gedeeld en is elke deelnemer in staat zich nog meer te professionaliseren. Het eindresultaat is tweeledig. Naar aanleiding van gesprekken en observaties wil ik een non-verbaal zelfevaluatie instrument ontwikkelen, waarmee leerkrachten hun eigen non-verbale communicatie kunnen evalueren. Het tweede eindresultaat is een lijst met succesfactoren en tips die de medewerkende leerkrachten krijgen en een reeks aan filmpjes met succesfactoren die leerkrachten en studenten kunnen gebruiken om meer kennis op te doen over non-verbaal communiceren.