Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Wereldburgerschap door wereldliteratuur

Laatst bijgewerkt op:

;Op middelbare scholen is nauwelijks aandacht voor wereldliteratuur, hoewel lezen over andere culturen helpt om mensen uit deze culturen beter te begrijpen. Nederlandstalige Caribische literatuur biedt deze mogelijkheid. Met ons initiatief willen we docenten uit de Cariben en Nederland wereldburgerschap bijbrengen. De Nederlandse taal is hierin de verbindende factor.;De Nederlandse taal reikt verder dan de grenzen van Nederland. Ook in België, Suriname, Aruba en Curaçao is het Nederlands de officiële landstaal. Veel docenten zijn zich hier echter niet van bewust. Literatuurlessen zijn hier een voorbeeld van, waarin aandacht is voor schrijvers als Reve en Mulisch, maar wereldliteratuur onderbelicht is. In de eerder genoemde landen en culturen heeft de Nederlandse taal een andere rol. Zo wordt er in Aruba in het Nederlands lesgegeven, maar voornamelijk Engels/Papiaments gesproken. Door docenten en leerlingen uit Nederland en Aruba met elkaar in contact te brengen, te laten proeven van elkaars culturen en zelf te laten ervaren dat de Nederlandse taal van ons allemaal is, krijgen zij inzicht in de rol die de Nederlandse taal kan spelen in onze kijk op de wereld. Hoe zorgen we ervoor dat docenten deze wereldburgerschap-bril op gaan zetten? -Docenten met elkaar in contact brengen. -Een platform oprichten -> contacten onderhouden en verbreden (andere vakken en scholen). -Concreet plan curriculum -> gezamenlijk opdrachten en lessenreeksen ontwikkelen. -Uitwisselingen realiseren -> bewustwording overeenkomsten en verschillen en leren van elkaars aanpak. -Skype-sessies organiseren -> ideeën en resultaten uitwisselen. -Succesvolle aanpak en contacten uitbreiden.