Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Waarderend onderzoek naar een vernieuwd concept

Laatst bijgewerkt op:

;De Brug wil een toekomstgerichte school zijn, passend onderwijs bieden en aansluiten bij de steeds veranderende maatschappij. In dit initiatief ontwikkelt het team van De Brug, middels waarderend onderzoek, het talenten gedachtegoed en de kernwaarden ‘eigenaarschap, 21st century skills, groepsdoorbroken en vakoverstijgend’ een vernieuwend onderwijsconcept voor hun dorpsschool.;De Brug wil goed onderwijs bieden, passend bij deze tijd, onze leerlingen en onze context. Vanuit een eerste sessie van waarderend onderzoeken, is binnen het team een droom ontstaan om leerlingen en leerkrachten vanuit het talentengedachtegoed te laten floreren. Hiervoor dient ons onderwijsconcept aangepast te worden. Het team wil niet klakkeloos een concept van een andere school overnemen, maar iets maken wat past bij De Brug.  Het eerste half jaar bezoeken we andere scholen, bestuderen literatuur en dromen verder over eventuele mogelijkheden m.b.t. ons onderwijs en schoolorganisatie.  Het tweede half jaar is de experimenteerfase. M.b.v. de evaluatiecyclus PDCA en het waarderend onderzoeken kijken we wat werkt. Dat behouden we en vullen we aan met nieuwe ideeën en mogelijkheden. We bouwen De Brug terwijl we er overheen lopen. Ik wil collega’s inspireren, maar ook met hen evalueren. Daarnaast informeer ik de directie en de stichting over onze ontwikkelingen. Aan het eind van dit initiatief van ongeveer 1,5 jaar staat er een vernieuwd concept op De Brug en is er gezorgd voor voldoende borging, waarin alle leerkrachten de ambitie hebben om met passie kinderen te onderwijzen binnen de vernieuwde structuur. Middels gespreid leiderschap zorgen we voor borging.