Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Waarderend leren

Laatst bijgewerkt op:

;Samenwerken, (ver)oordelen, feedback; het zijn allemaal bekende begrippen, maar hoe doe je dit op een waarderende manier? Met respect voor jezelf en de ander? Dit vinden wij als docenten lastig en we zien dat onze leerlingen dit ook lastig vinden. Met dit initiatief gaan we ons hierin ontwikkelen.;Ons doel is: (vaardigheden) leren (ontwikkelen) vanuit een waarderende houding. Vanuit een positieve groei mindset leren communiceren met collega’s, maar ook met leerlingen, met leidinggevenden en deze thema's en vaardigheden in de lessen laten terugkomen, zodat leerlingen deze vaardigheden ook leren ontwikkelen. Onze werkwijze: door zowel verticaal als horizontaal samen te leren in verschillende gemengde bijeenkomsten (zie ook plan van aanpak bij motivatie uren), alles met de focus op waarderend leren. Zo zullen we visitatie bijeenkomsten bij elkaar doen op de deelnemende scholen, reflectiegesprekken met elkaar voeren na lesbezoeken bij elkaar, deelnemen aan PLG’s en studiemiddagen en dit alles met directie, docenten en leerlingen. Daarnaast zullen we een onderzoek uitvoeren naar wat ons, maar ook de directie en de leerlingen, helpt en belemmert om een waarderende houding aan te nemen. Dit alles doen we met 4 docenten per school (7 deelnemende scholen), de directie en de leerlingen van deze 4 docenten. Vanzelfsprekend kunnen steeds meer docenten aansluiten.