Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Waar begin ik? Bij het begin!

Laatst bijgewerkt op:

Tijdens de presentatie van Kabinet Rutte III vraagt journaliste Dionne Stax aan premier Mark Rutte wat hij over één jaar heeft bereikt met zijn nieuwe kabinet. Volgens de premier gaat een jaar snel in de politiek, maar proberen ze zo snel mogelijk hun plannen uit te voeren! Wanneer ik Rutte dit hoor zeggen moet ik gelijk denken aan mijn LOF-project. Het doorvoeren van veranderingen kost niet alleen binnen de politiek veel tijd, maar dat geldt ook voor het onderwijs. Het is alweer een maand geleden dat ik de eerste Lerarenlab heb bijgewoond waarin ik kennis heb gemaakt met mijn coach en Expeditie Groepje. We hebben onze initiatieven gedeeld doormiddel van een pitch en daarna individueel een ontwikkelcanvas ingevuld. In het één op één gesprek met de coach kwam te sprake dat mijn plan erg ambitieus is. ‘Niet te veel willen en kleine stapjes nemen’, dat is het advies van mijn coach. Het verbeteren en veranderen van onderwijs kost tijd, helemaal wanneer je streeft naar duurzaamheid. Ik wil een online leeromgeving ontwikkelen die aansluit op de leerling en mee gaat met de tijd. Wat ik dit jaar ontwikkel, moet niet volgend jaar achterhaald zijn of niet aanslaan bij de doelgroep. Ik besluit daarom te werken met een ‘plan van aanpak’ die regelmatig geëvalueerd en bijgesteld wordt. Het plan van aanpak zal bestaan uit de omschrijving van mijn LOF-project en een tijdsplanning met daarin de stappen die ik de komende periode ga nemen. De eerste stappen zijn gezet Inmiddels heb ik twee vakcollega’s op de hoogte gebracht van het project en weten te enthousiasmeren. Met als resultaat dat de ene vakcollega vanaf januari gaat meewerken aan het ontwikkelen van leertaken. De andere vakcollega gaat voor haar studie een module ICT volgen, ze moet daarvoor iets ontwikkelen. Samen hebben we bedacht om instructiefilmpjes te ontwikkelen die leerlingen kunnen gebruiken tijdens het uitvoeren van praktijkopdrachten en kunnen afspelen op hun mobiel vanuit de online leeromgeving. Daarnaast willen we gaan werken met online beoordelingsformulieren, waarmee de praktijkopdracht beoordeeld kan worden en direct opgeslagen wordt in hun portfolio binnen de online leeromgeving. Mijn collega gaat kijken of zij dit kan gaan ontwikkelen als opdracht voor haar studie. Ik ga zelf dit jaar mijn master onderwijswetenschappen afronden en daarvoor moet ik onderzoek doen. Omdat ik een leeromgeving wil ontwerpen die goed aansluit bij de doelgroep, wil ik dit als onderwerp gebruiken voor mijn onderzoek. Daarom ga ik onderzoek doen naar de eisen waaraan een online leeromgeving van een beroepsgerichte profielvak moet voldoen om een stimulerend effect te hebben op de intrinsieke motivatie van vmbo-leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Voor mijn master thesis moet ik eerst een onderzoeksvoorstel schrijven die na goedkeuring van de docent ook nog langs de ethische commissie van de universiteit moet. Voordat ik daadwerkelijk met het onderzoek kan starten is het waarschijnlijk februari. Voor het uitvoeren van het onderzoek ga ik binnen de huidige (online) elektronische leeromgeving (ELO) waarmee onze school werkt, Its Learning, een ruimte inrichten voor het nieuwe profielvak Zorg & Welzijn. In februari ga ik vragenlijsten en/ of interviews afnemen onder leerlingen die gebruik maken van de ELO om zo meer te weten te komen over de eisen waaraan de online leeromgeving moet voldoen die ik ga ontwikkelen. Tijdsplanning De eerste stappen zijn gezet en de stappen die ik de komende periode ga zetten zijn opgenomen in de onderstaande tijdsplanning. Aan het einde van iedere periode zal ik de tijdsplanning evalueren en eventueel bijstellen.

  • November ’17 – December ‘17

Onderzoeksvoorstel schrijven It's Learning voor profielvak Z&W inrichten

  • Januari ‘18

Leertaken voor de werkplek Facilitaire Dienstverlening (FD) ontwikkelen Leertaken FD toevoegen aan It's Learning binnen profielvak Z&W ICT-opleiding (mbo of hbo) benaderen voor het ontwikkelen van online leeromgeving Lerarenlab B, teamleider gaat mee.

  • Februari ’18 – April ‘18

Leerlingen klas 4 werkplek FD gaan It's Learning gebruiken Testresultaten verzamelen van o.a. leerlingen klas 4 werkplek FD die de It's Learning gebruiken Leertaken ontwikkelen voor de werkplekken schooljaar 2018-2019

  • Mei’18 – Juni’18

Onderzoeksresultaten analyseren en verwerken in adviesrapport Verder met ontwikkelen leertaken voor de werkplekken schooljaar 2018-2019

  • Juli’ 18

Op basis van de onderzoeksresultaten een online leeromgeving ontwerpen in samenwerking met studenten mbo/hbo ICT-opleiding De ontwikkelde leertaken verwerken in (ontwerp of prototype) nieuwe online leeromgeving

  • September ’18 – Oktober ‘18

Ontwikkelen prototype nieuwe online leeromgeving

  • November ’18 – December ‘18

Testen prototype en bijstellen ontwerp nieuwe online leeromgeving

  • Januari ’19 – Maart’ 19

Pilot online leeromgeving

  • April ‘19

Afronden LOF-project. Alles op zijn tijd voor een optimaal resultaat en beginnen bij het begin!;None;None