Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

W&T als springplank voor toekomst vd Springplank

Laatst bijgewerkt op:

;Wij willen ons onderwijs anders gaan inrichting door middel van het onderzoekend en ontwerpend leren. We willen uitgaan van de nieuwsgierigheid van kinderen. Wat hebben de leerkrachten hier voor nodig, hoe ontwikkelen zij zich en welk concreet gedrag levert dit op bij de kinderen?;Vanuit de overheidsvisie, die wij in ons kindcentrum onderschrijven, is besloten om vanaf 2020 tot implementatie van W&T in het basisonderwijs te komen. Ons doel is om Wetenschap en Technologie met focus op Onderzoekend en Ontwerpend leren op Kindcentrum de Springplank vorm te geven. Wij willen kinderen meer eigenaar laten worden van hun leerproces, zodat zij zelf in staat zijn om problemen op te lossen. -Daarbij is het belangrijk dat er gevoel van urgentie is bij het team. Ik wil mijn collega's meenemen in het belang van O&O leren en een theoretisch kader bieden door middel van een gastspreker op een teambijeenkomst. -Het is belangrijk om de aanbodsdoelen van natuur en techniek (SLO, 2017) te koppelen aan beschikbare middelen bij ons op school om O&O leren vorm te kunnen geven. Hier wil ik me in verdiepen, zodat ik dit op school kan integreren. -Wanneer bovenstaande punten zijn gerealiseerd willen we met ons team de ruimte nemen om dit onszelf eigen te maken: + Er wordt een stuurgroep samengesteld. Samen met deze stuurgroep zetten we een plan van aanpak op met als doel onze kennis als een olievlek te verspreiden binnen het team. + en de inzet van collegiale consultatie.