Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Voorbereiding Lab A

Laatst bijgewerkt op:

Ik ben Roel van der Wal, leerkracht in de bovenbouw van bs Honesch in Haaksbergen. Bs Honesch is een kleine samenwerkingsschool basisschool met een  kleine 100 leerlingen, in het groene buitengebied van het dorp. Ik ben een kleine 30 jaar werkzaam aan deze school, waardoor ik me hierbij sterk betrokken voel. Wetenschapsjournalist Mark Mieras heeft onderzocht dat niet alleen buiten spélen, maar ook buiten léren positieve effecten heeft op kinderen. Kinderen presteren beter op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en overige vakken. Door buitenles hebben kinderen de mogelijkheid om zelf dingen uit te zoeken, op een andere manier samen te werken en meer te bewegen. En meer beweging op school helpt. Sterker nog, gebrek aan beweging remt juist de cognitieve ontwikkeling. Daarnaast heeft alleen al de blootstelling aan natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht een positief effect op het leer- en concentratievermogen van kinderen. Wij zijn dit schooljaar op bs Honesch begonnen met de invoer van de methode beweegwijs. Beweegwijs is een methode voor bewegend leren. Ik wil graag ontdekken welke mogelijkheden ICT middelen bieden bij het bewegend leren onderwijs. Hiermee hopen wij bewegend leren op onze basisschool verder te stimuleren. Bewegend leren heeft een positief effect op de ontwikkeling en leerprestaties van kinderen. Het gebruik van ICT hierbij is van groot belang voor zowel de leerkracht als de leerling. De leerkracht kan door het filmen van (onderdelen van) lessen zowel voor zichzelf als voor de leerlingen lessen /opdrachten verduidelijken. In videofilmpjes kunnen leerlingen uitleg geven en  voorbeelden laten zien. Tevens kunnen ze bij bv. een gym-  spelles leren van het kijken naar gedane eigen  oefeningen. Ik wil kennis opdoen bij mijzelf over de mogelijkheden om ICT meer in te zetten bij bewegingsonderwijs door o.a. samenwerking met Beweegwijs, ondersteuning door boven schoolse ICT-ers en door kennis en ervaring van anderen te verzamelen. Ik ga onderwerpen inventariseren in samenwerking met mijn collega’s op school. Dit kan bv. zijn m.b.t. de vakken, gymnastiek, rekenen, taal, wereldoriëntatie en techniek. Vervolgens wil ik lesprogramma’s ontwerpen voor deze vakken waarbij ICT geïntegreerd wordt met bewegingsonderwijs. Deze ontwikkelde lesprogramma’s worden daarna geïmplementeerd door het team. De bedoeling is dat dit uiteindelijk resulteert in een inrichting van een bibliotheek, waarbij voor school een ordening wordt gemaakt per groep per vak. Mogelijk kunnen projectresultaten worden gepresenteerd aan de 15 scholen van ons schoolbestuur, Stichting Keender. Ideeën zijn er volop. Hoe de invulling en zeker het eindresultaat  precies zal zijn kan ik me nog niet precies een voorstelling van maken. Ik vind dit een uitdaging maar ook best spannend. Ik hoop hierbij de komende periode ondersteuning te krijgen in de vorm van tips, ideeën en (kritische) vragen .;None;None