Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Volg mij in beweging in het SO

Laatst bijgewerkt op:

;In dit project wordt VOLGMIJ, een digitaal leerlingvolgsysteem voor bewegingsonderwijs, omgebouwd voor  bewegingsonderwijs aan leerlingen in het cluster drie onderwijs, zodat alle leerlingen, gevolgd kunnen worden op  beweeggebied. Het LVS wordt ontwikkeld door twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs in samenwerking met  een kenniskring, om daarna als een olievlek te verspreiden onder collega's.;In het bewegingsonderwijs op cluster 3-scholen hebben we te maken met de volgende doelgroepen: EMB  leerlingen die vooral ervaringsgericht bewegingsonderwijs volgen, leerlingen die op ZML niveau deelnemen, de  bewegingsvaardige leerlingen en leerlingen die gebonden zijn aan de (elektrische) rolstoel. Het doel is om binnen  cluster 3 bewegingsactiviteiten in doorgaande leerlijnen te ontwikkelen die representatief zijn voor een gehele  leerlijn met goed te observeren deelnameniveaus, waardoor ze opgenomen kunnen worden in het  leerlingvolgsysteem. Bewegingsonderwijs vraagt voor deze verschillende doelgroepen maatwerk en leerlingen  moeten in een leerlingvolgsysteem op maat gevolgd kunnen worden. De opbouw van de bewegingsactiviteiten voor  deze vier doelgroepen verschilt erg van elkaar, binnen EMB-groep zijn de stappen tussen de bewegingsactiviteiten  van verschillend niveau veel kleiner dan de stappen voor bewegingsvaardige leerlingen. Op deze manier wordt de  ontwikkeling van de leerlingen voor iedere groep evenveel gewaardeerd.  In het leerlingvolgsysteem worden ook sociaal-emotionele doelen (of sociale en persoonsvormende doelen)  opgenomen die passen in het onderwijs aan deze kinderen. Het leerlingvolgsysteem wordt ontwikkeld door 2 vakleerkrachten van Almere Speciaal. Zij raadplegen de leden van  een kenniskring bestaande uit docenten bewegingsonderwijs uit cluster 3 (werkzaam in heel Nederland). Deze  groep levert  levert door ervaring kennis aan en helpt het LVS verder ontwikkelen.