Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Vijf V’s: Gelijke kansen voor de onderbouw VO

Laatst bijgewerkt op:

;Het HPC ontwikkelt i.s.m. de basisscholen in haar regio een onderwijsprogramma voor leerlingen van 10-14 jaar. Dit programma stelt leerlingen in de gelegenheid hun definitieve keuze voor VMBO-HAVO of VWO uit te stellen. En biedt de kans eigen talenten te ontwikkelen en een bredere oriëntatie op hun toekomst.;Doel en werkwijze van het initiatief_x000D_ Steeds meer PO en VO scholen zoeken de samenwerking om te komen tot aan een doorlopende ontwikkelroute voor leerlingen van 0-18 jaar. Kinderopvang-basisonderwijs en voortgezet onderwijs zetten zich in om maximale kansen te bieden aan leerlingen. Die kansen kunnen ‘verzilverd’ worden wanneer het onderwijs meer en meer gepersonaliseerd aangeboden wordt, zodat leerlingen in de gelegenheid gesteld worden om onderwijs te volgen volgens de vijf V’s: Verbinden-Verbreden-Verdiepen-Verlengen-Vertragen. _x000D_ Het HPC ontwikkelt nu dit traject onder de noemer De Overstap. De Overstap is een doorlopende leerroute tussen een basisschool en het HPC. De 58 kerndoelen, maatwerk, kansengelijkheid, gepersonaliseerd onderwijs en 21e eeuwse vaardigheden zijn de pijlers van deze onderwijsleerroute. _x000D_ De overige basisscholen in de regio Over Betuwe zijn geïnformeerd over dit initiatief en er wordt nagegaan in hoeverre zij ook de intentie hebben om inhoud te geven aan deze doorlopende ontwikkelroute._x000D_ De Overstap is voor het HPC een exclusief traject dat naast de reguliere traject aangeboden wordt. Het traject biedt echter zoveel extra kansen aan de leerlingen dat de verworvenheden en verrijkingen van De Overstap ook van meet af aan ook de meerwaarde van dit traject verzilverd moeten gaan worden binnen de reguliere onderbouw onderwijstrajecten VMBO-HAVO-VWO.