Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Vervroegd werken in profielen in havo3 en vwo 3

Laatst bijgewerkt op:

;De leerlingen van HAVO en VWO gaan de laatste periode van het derde leerjaar kennismaken met / zich verder verdiepen in de profielvakken van hun keuze in de bovenbouw. Naast de inhoudelijke kennismaking en verdieping, is er ook aandacht voor afstemming op de manier van werken in de bovenbouw.;In de onderbouw en de bovenbouw van de afdelingen havo/vwo bestaat al een aantal jaren de behoefte om de leerlingen in de laatste periode van havo/vwo beter voor te bereiden op de leerstof, het werken in hun eigen gekozen profiel en de manier van werken in de bovenbouw. De leerlingen ervaren problemen in de aansluiting tussen de onder- en bovenbouw, wat zich uit in veel wisseling van vakken en tegenvallende prestaties (vaak lagere cijfers in vakken waar ze in de onderbouw wel goede cijfers voor haalden). Ook constateren we dat leerlingen blijven zitten of van vwo 4 naar de havo moeten afstromen. Ook willen we de leerlingen in de derde klassen meer motiveren door structureel uitdagend onderwijs te bieden. In de huidige setting worden op dat punt problemen ervaren, omdat leerlingen in deze leeftijdsfase het onderwijs in vakken die ze niet in hun profiel hebben gekozen niet uitdagend vinden. De werkwijze wordt dat de leerlingen h/v3 in de laatste periode werken in stamklassen en clusters van hun profielvakken. Om dit te realiseren worden de kerndoelen van de basisvorming afgesloten in de eerdere perioden. Op deze manier kunnen leerlingen met een persoonlijk rooster werken aan profielvakken en vormen van uitdagend onderwijs.