Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Versterking van statistiek bij het vak wiskunde

Laatst bijgewerkt op:

;Samen met leerlingen zetten we een grootschalig kwantitatief onderzoek naar mediawijsheid op en voeren dit uit onder leerlingen, ouders en docenten. Hiermee geven we aandacht aan het verzamelen van gegevens, het verwerken en analyseren daarvan. Met de data die we genereren, bedrijven we statistiek met betekenisvolle informatie voor de leerlingen.;Het onderzoek dient meerdere doelen.  Allereerst het versterken van statistiek bij wiskunde.  Kritische omgang met statistiek is een vaardigheid binnen het VWO die van belang is voor een goede aansluiting op het WO.  Door middel van een grote dataset worden de leerlingen in staat gesteld om statistiek toe te passen.  Ten tweede het integreren van burgerschap in de wiskundeles. Mediawijsheid heeft niet alleen betrekking op het functioneren van de leerling binnen de school, maar geeft ook basisvaardigheden mee over het functioneren als burger in de maatschappij. Ook draagt dit onderzoek bij aan het betekenisvol leren van de leerling. De datasets die de leerlingen onderzoeken gaan over een onderwerp dat hen aangaat.  Ten derde gaan we door middel van dit onderzoek intensiever werken aan onderzoeksvaardigheden. De dataset geeft mogelijkheden om (verder) onderzoek te doen en sluit aan bij het profielwerkstuk.  Ten slotte zetten we door middel van dit grootschalige onderzoek het onderwerp mediawijsheid schoolbreed op de agenda.  Tijdpad: Voorjaar 2018: Samen met leerlingen enquêtes opzetten.  Leerjaar 2018-2019:  Gegevens verzamelen  Gegevens gebruiken bij blokken statistiek bij wiskunde A  Begeleiden van profielwerkstukken die aansluiten bij het onderzoek  Gegevens en analyses beschikbaar stellen voor de commissie mediawijsheid