Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Verlengde basisschool PO-VO

Laatst bijgewerkt op:

;De overgang van PO-VO is niet voor alle leerlingen makkelijk. Soms zijn leerlingen nog niet toe aan de stap naar het VO. Hebben ze iets meer tijd nodig, zijn er andere elementen als leerstijlen, organisatiestructuren, mentale modellen e.d. van invloed? Wij willen de overgang PO-VO soepeler laten verlopen.;Primair doel van het initiatief is om de overgang van PO naar VO te versoepelen/verbeteren. De manier waarop zijn veel vormen voor te verzinnen. Te denken valt aan het mee laten draaien van groep 8 leerlingen op een VO-school, speeddaten tussen groep 8 leerlingen en eersteklas scholieren. Uiteindelijk zouden we dit uit kunnen bouwen tot een zogeheten 10-14 school of tienercollege/school. Alle mogelijkheden dienen van tevoren goed uitgezocht te worden. Inmiddels is er een werkgroep geformeerd met leerkrachten van zowel PO (KC Het Kompas) als VO (Dingstede). We zijn zodoende een aantal keer bij elkaar gekomen om bovenstaande doel te bespreken en te ontdekken wat we van elkaar kunnen leren. Ikzelf ben mede initiatiefnemer en zit deze vergaderingen voor (procesbegeleider). Deze eerste verkenningen smaken van beide kanten naar meer. Samenwerking tussen PO-VO is in die zin haalbaar omdat beide partners zich hierin positief opstellen.  Mede op grond van bovenstaande is er een werkgroep bestaande uit 14 personen, en een regiegroep welke bestaat uit 3 personen uit PO.  Leren van scholen die een soortgelijk initiatief hebben uitgevoerd is mede een van de doelen. We zullen daarom ook diverse bestaande 'Tiener'scholen gaan bezoeken.