Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Verbinding maken door LOB

Laatst bijgewerkt op:

;Ik wil LOB een prominente plek laten innemen binnen ons onderwijs door aan te sluiten bij de nieuwe visie van de school en verbinding te maken met de andere vakken en de praktijk. Hierbij hoort een doorlopende, vakoverstijgende leerlijn voor de 21e eeuwse vaardigheden.;Mijn doel is om LOB een betekenisvolle plek te laten innemen binnen ons onderwijs door een vakoverstijgende, projectmatige werkwijze. Deze werkwijze moet aansluiten bij de nieuwe visie van school zodat het gewaarborgd wordt binnen ons onderwijs en ik draagvlak creëer bij mijn collega's. Hiervoor moet verbinding gemaakt worden met de andere vakgebieden en het praktijkprogramma in de bovenbouw door middel van een doorlopende leerlijn waarin de 21e eeuwse vaardigheden zijn verwerkt.  Ik ga samenwerken met de werkgroep Schoolplan en de werkgroep D&P (Dienstverlening en Producten). Zo kunnen we LOB een passende plek geven, aan laten sluiten bij de nieuwe visie van de school en de leerlijn van klas 1 t/m klas 4 doortrekken. Verder ga ik samenwerken met de verschillende vakgroepen zodat ik in mijn programma en leerlijn weet wanneer bepaalde vaardigheden worden aangeboden bij bijvoorbeeld Nederlands en ik hier op door kan pakken bij LOB.  Aan de andere kant wil ik afstemmen welke praktische vaardigheden de leerlingen in de verschillende vakgebieden per periode nodig hebben zodat ik deze vooraf bij LOB aan kan leren en oefenen zodat ze deze opgedane kennis en vaardigheden bij een ander vak kunnen toepassen.