Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Van het één komt het ander!

Laatst bijgewerkt op:

Het is al weer bijna een jaar geleden dat het LOF avontuur voor mij is gestart, na het goedkeuren van mijn idee ‘LERAREN DAGEN ELKAAR UIT TOT TOPKWALITEIT.’ In het kort ging mijn idee over deze onderdelen: Door kennis te delen vergroten we de bekwaamheid en kwaliteit van iedere leerkracht. Dit gebeurt door een expert-leerkracht te koppelen aan een collega met een leervraag. De leervraag ontstaat naar aanleiding van de gesprekkencyclus of door reflectie van de leerkracht. De leervraag wordt beantwoord via collegiale consultatie of collegiale coaching, afhankelijk van de aard van de vraag. Ook verzorgt de expert workshops voor geïnteresseerden. Het doel is meerledig: 1. Starters op weg helpen voor de klas 2. Collega’s steunen met specifieke expertise 3. Ervaren leerkrachten (meer) waarderen, en hen daardoor verder inspireren 4. Meer uitwisseling tussen de scholen 5. Bijdragen aan een professionele, lerende cultuur Na een jaar ‘indraaien’ kun je nog niet spreken van een gevestigd en geolied geheel, dat zou in dit stadium nog (te) veel vragen van de collega’s die in mijn expert team hebben plaats genomen. Het is nog aftasten wat wérkt en wat er naast onze drukke werkzaamheden als leerkrachten mogelijk is om te realiseren. Sommige collega’s komen tot de conclusie dat ze het niet kunnen combineren, anderen blijven het idee een warm hart toedragen en zien net als ik de grote voordelen van het uitwisselen van kennis en expertise. Dat is prima, je moet er tijd voor kunnen vrij maken en er in geloven, het mag geen ballast worden. Enthousiasme en het gevoel van rust is belangrijk, zo kun je kennis delen en overdragen. Intussen zijn er workshops geweest en zijn er aan aantal leerkrachten in de organisatie van tien scholen die coaching hebben ontvangen van een van de experts. In het nieuwe schooljaar gaan we weer om de tafel om verder te stroomlijnen, te kneden en verbeteringen aan te brengen. Hoe mooi is het om verder te bouwen aan het idee. Het kán nooit klaar zijn, perfect zijn…er moet altijd ruimte zijn om nieuwe inzichten te belichten en eventueel toe te passen. Op mijn zoektocht naar nieuwe inspirerende ideeën kwam ik in contact met de allerleukste nieuwe expert die ik mij in het team kon wensen: Eddy de robot.  Een technisch wonder op pootjes van 58 cm hoog! Wij mochten na een introductie met Eddy experimenteren op mijn school en de leerlingen en leerkrachten waren direct helemaal enthousiast. Een vorm waarin je leerlingen meeneemt in de ICT wereld van programmeren en leren. Eddy is zo aanstekelijk dat je er als een blok voor valt, je kunt eenvoudigweg niet anders! Ik deed een enthousiast onderbouwde aanvraag aan mijn directie en het AURO bestuur om Eddy te mogen aanschaffen als extra expert van mijn ‘LOF-team’…en mocht hem bestellen! Bij de start van het nieuwe schooljaar verwachten wij onze eigen Eddy en krijgen we als team trainingen van de ROLF groep om Eddy te kunnen aansturen.  Een ICT expert van het LOF team en ik zijn van plan om niet alleen op eigen school aan de slag te gaan met de robot, maar ook op onze collega scholen. Een unieke kans voor heel veel leerlingen om hun kennis van het programmeren en robotica te vergroten en te genieten van Eddy. Leerlingen kunnen van hem leren door met hem te praten, spelen en lachen, toegepast op de vakken binnen het rooster van elke dag. Zo zie je maar…een LOF project is nooit klaar! Van het één komt het ander, hoe fantastisch is dat? ;None;None