Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Van docent tot coach

Laatst bijgewerkt op:

;De taak van de vakdocent was lange tijd voornamelijk het overbrengen van kennis. De huidige maatschappij vraagt om andere competenties waardoor de vakdocent zijn onderwijs en begeleiding anders moet inrichten. Wij willen een bijdrage leveren aan deze verandering het versterken van de coachende rol van de vakdocent.;In een antwoord op de snelle ontwikkeling van de huidige maatschappij, heeft de mavo-afdeling van het Heerbeeck College zich ten doel gesteld om mee te bewegen in deze richting door het aanbieden van meer toekomst- en kindgericht onderwijs, waarin de persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal staat. Deze meer gepersonaliseerde vorm van onderwijs vraagt tevens om een andere vorm van begeleiding door docenten: van overbrengen van vakkennis naar coaching. Uit praktijkervaring blijkt dat onze docenten op dit moment nog niet vaardig genoeg zijn om deze coachende rol te kunnen vervullen en daarmee de leerlingen op het gewenste niveau te kunnen ondersteunen en begeleiden in hun competentiegroei. Er Het doel van dit initiatief is om docenten vaardiger te maken op het gebied van coaching, zodat zij beter in staat zijn om leerlingen te begeleiden in hun leerproces. Dit willen wij bewerkstelligen door: 1.Het schrijven van een handleiding voor docenten, dat hen in staat stelt om leerlingen te kunnen coachen in hun persoonlijke ontwikkeling; 2.Het organiseren van een bijeenkomst voor docenten waarin de basisvaardigheden van coaching worden aangeleerd; 3.Het bieden van individuele begeleiding aan docenten met als doel het vergroten en internaliseren van de coachingsvaardigheden.