Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Van buiten word je beter!

Laatst bijgewerkt op:

;Het initiatief verhoogt de ecologische geletterdheid van leerlingen en docenten. Er wordt een ecologisch verantwoord leerlandschap met ruimte voor een generatietuin ontwikkeld, waar hart, hoofd en handen betekenisvol worden aangesproken om zo zorg te dragen voor een duurzame wereld voor nu en morgen.;Doel De ‘sociaalecologische geletterdheid’ van leerlingen, leerkrachten en stakeholders verhogen. Resultaat Ecologisch bewuster handelende leerlingen, leerkrachten en stakeholders in een ecologische/duurzame herontwikkeling van de schoolomgeving. Werkwijze: Onze routekaart

  • Initiatiefase: evaluatie van de huidige situatie, leerlingen en leerkrachten hebben leidende stem. Wat is de huidige situatie en wat is de gewenste. De uitvraag formuleren.
  • Ontwerpfase: het opzetten van een eco-team. Bepalen van randvoorwaarden voor het ontwikkelen en voor het laten functioneren van de opzet. Formuleren van functionele, operationele/kwaliteitseisen, ontwerpbeperkingen onderzoeken. Contact leggen en Samenwerking initiëren met gemeente, waterschap, netwerk eco-schools. Subsidiefondsen aanschrijven.
  • Realisatiefase: Het uitvoeren van het ontwerp. Evaluatiefase: evalueren van de bij punt 2 opgestelde kwaliteitscriteria en waar nodig bij te sturen.