Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Vakoverstijgend werken maatschappijvakken

Laatst bijgewerkt op:

;Binnen de maatschappijvakken in de bovenbouw van het vwo is er veel samenhang in onderwerpen, thema's en vaardigheden. Door vakoverstijgende (onderzoeks)projecten aan te bieden, krijgen leerlingen de kans om hun persoonlijke leerdoelen en leerroute te bepalen. Hierdoor kunnen de maatschappijvakken elkaar aanvullen en zelfs versterken. De leeropbrengst is hoger.;Doel voor de docent:  1. Betere afstemming en samenwerken tussen de maatschappijvakken in de bovenbouw, waardoor we elkaar versterken.  2. Werken met leerdoelen, waardoor het voor leerlingen mogelijk wordt om een eigen leerroute te bepalen. Door dezelfde thema's  en leerdoelen vanuit verschillende maatschappijvakken aan te bieden, hebben leerlingen de mogelijkheid om vanuit een zelfgekozen invalshoek meer de diepte in te gaan.  Doel voor de leerling:  1. Gemotiveerd werken aan persoonlijke leerdoelen binnen de maatschappijvakken. Leerlingen kiezen er vanuit hun eigen interesse voor om bepaalde thema's uit te diepen of te verbreden.  2. Het ervaren van een duidelijke doorlopende leerlijn in de maatschappijvakken, waardoor er een verhoogde leeropbrengst is. Werkwijze:  Starten in het schooljaar '18/'19 in vwo 4 en vanuit daar meegroeien naar vwo 5 en vwo 6. In de programma's van de vakken zoeken we naar samenhang en verbinding. Vanuit daar willen we brede leerdoelen gaan opzetten, waar we vakoverstijgende keuzeopdrachten aan koppelen voor de leerlingen.