Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

vakoverstijgend taalonderwijs

Laatst bijgewerkt op:

;Op SBO De Windroos willen we het taalaanbod integreren binnen wereldoriëntatie. Wereldoriëntatie wordt bij ons aangeboden vanuit het OGO concept. We willen ervoor zorgen dat het taalonderwijs zoveel mogelijk interactief wordt en plaatsvindt in samenhang met wereldoriëntatie. Daarnaast willen we de verbinding maken tussen verschillende taaldomeinen.;De bedoeling is om te gaan werken vanuit leerlijnen en tussendoelen om zodoende aan de referentieniveaus 1F en 1S te kunnen voldoen. Deze leerlijnen die ik ga ontwikkelen zijn gebaseerd op de kerndoelen van het SLO, de richtlijnen van het CED, leerlijnen taal van het Expertisecentrum Nederlands en de taaldoelen zoals ze beschreven stonden in onze taalmethode “Taaltrapeze”. De leerlijnen worden uiteen gezet in 3 leerroutes < 1F, 1F en 1S. De leerkrachten volgen de 1F leerlijn voor onze SBO kinderen en bieden aan de hand van deze leerlijn taal aan binnen de groep. De taaldomeinen die binnen deze leerlijn aan bod komen zijn: • Mondelinge taal • Woordenschat • Schriftelijke taal • Taalbeschouwing • Begrijpend luisteren/begrijpend lezen. Het doel is dat de leerkrachten een overzichtelijk werkdocument krijgen, waarbij ze kunnen zien wat zij aan moeten bieden op het gebied van taal binnen hun leerjaar. Zij kunnen dit document gebruiken bij het plannen en voorbereiden van het desbetreffende OGO thema. Per thema wordt bekeken welke taaldoelen we aan bod laten komen en zorgen dat dit in het overzicht van de 0.75 leerlijn komt te staan.