Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Vakmanschap door vaardigheid

Laatst bijgewerkt op:

Niet teveel werken met boeken, maar juist dingen gaan dingen doen. Dat is een van de kernpunten van “Vakmanschap door vaardigheid”. Tijdens het uitvoeren van allerlei praktische opdrachten gebruiken leerlingen onbewust allerlei vaardigheden. In de lessen “Vakmanschap door vaardigheid” gaan we heel gericht met een aantal van deze vaardigheden aan de slag om deze juist bewust te trainen. Hoewel je bij vrijwel alle leeftijdsgroepen en onderwijsniveaus de lessen kunt inzetten, richten de lessen zich primair op klas 1 en 2 van het vmbo, niveau basis en kader. Juist daar is de behoefte aan werken in praktische opdrachten zeer groot. Om gerichter te kunnen oefenen in vaardigheden is er gekozen vier vaardighedenpijlers: ICT-vaardig Taalvaardig Reflectievaardig Studievaardig Waarom deze vaardigheden? Heel eenvoudig, omdat dit volgens de vakdocenten in het voortgezet onderwijs vaardigheden zijn die voor hun vak leiden tot goede prestaties. En dat is precies waarom deze lessen nuttig zijn. Niet bij één vak profiteert de leerlingen van zijn opgedane vaardigheden, maar juist bij meer vakken. Bij vrijwel alle opdrachten lopen verschillende vaardigheden door elkaar. Zo maken de leerlingen een memoryspel als onderdeel van studievaardigheid. Het memory bestaat in eerste instantie uit nieuw te leren Engelse woorden en de bijbehorende Nederlandse vertalingen. Later maken de leerlingen ook een setje kaarten met alleen afbeeldingen. Uiteraard gaan de leerlingen niet alleen de kaarten maken, maar ze gaan de kaarten tijdens het spel gebruiken en zo spelenderwijs de nieuwe woorden leren.. In deze opdracht zit niet alleen de studievaardigheid “woordjes/begrippen leren”, maar komen ook studievaardigheid “plannen en organiseren” en taalvaardigheid “ woordenschat Engels” terug. Standaard wordt iedere opdracht geëvalueerd en leerlingen reflecteren op hun eigen handelen en beoordelen zichzelf op de vooraf gestelde doelen. Zo komt ook de reflectievaardigheid telkens terug.;None;None