Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Vaardigheidstoetsen Chinees op A1 niveau

Laatst bijgewerkt op:

;Chinees is een nieuw examenvak, maar er zijn alleen a2-vaardigheidstoetsen beschikbaar. Om bij dit niveau te komen, zijn er ook A1-toetsen nodig. Er een sterke vraag vanuit de beroepsgroep om materiaal te ontwikkelen en alleen door een LOF-subsidie wordt dit mogelijk. Docenten van 21 scholen willen hiermee aan de slag.;Het doel van deze aanvraag is om 4 leestoetsen Chinees en 4 luistertoetsen Chinees op A1-niveau te ontwikkelen. We richten ons specifiek op de passieve vaardigheden (lezen en luisteren) en laten de actieve vaardigheden (schrijven en spreken) buiten beschouwing. Veel docenten Chinees werken in een eenmanssectie. Qua organisatie en beschikbaarheid is het zonder een LOF-subsidie onmogelijk om  geschikt lees- en luistermateriaal te construeren. Je hebt elkaar nodig om materiaal te maken en om de kwaliteit te waarborgen.  Alle docenten Chinees die aangesloten zijn bij het China-netwerk van Nuffic en mee willen doen (zo'n 29 docenten van 21 scholen), leveren materiaal aan. Tezamen geven we feedback op dit materiaal en maken we er toetsen van. Het is dus echt een gezamenlijke inspanning, met actieve medewerking van docenten Chinees uit heel Nederland.