Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Vaardiger maken in vaardigheden SBO

Laatst bijgewerkt op:

;SBO leerlingen voorbereiden op 21e eeuw. Middels zelfsturend leerteam onderzoeken en ontdekken hoe we het trainingsaanbod van de executieve functies het best kunnen laten aansluiten op de leer/onderwijsbehoeften van de SBO-leerlingen zodat ook zij zich de 21ste eeuwse vaardigheden eigen kunnen maken.;Ik wil mijzelf en leerkrachten toerusten om SBO-leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de 21e eeuw en de vaardigheden die dit vraagt.  Er is een fikse overlap met de 21e eeuwse vaardigheden en met de executieve vaardigheden. Veel van deze vaardigheden zijn bij SBO-leerlingen minder ontwikkeld. Juist zij hebben hierbij extra ondersteuning nodig. Door aandacht te besteden aan executieve functies (EF) werk je tegelijkertijd aan de 21e eeuwse vaardigheden, toegespitst op de behoeften die passen bij SBO-leerlingen. Door schoolbreed te pionieren, ontdekken wat de beste wijze is om EF toe te spitsen op de SBO doelgroep waardoor ook zij zich de 21e eeuwse vaardigheden eigen kunnen maken. De opbrengsten zullen bottom-up, op groepsniveau worden ingevoerd en geborgd.  Door een leerteam op te richten, in te richten en te coachen ga ik vanaf de werkvloer inhoud geven aan het trainen van EF. Door deze voor mijn school nog nieuwe organisatievorm zelfsturende leerteams vorm te geven zal het leerteam en ieders inbreng vanuit eigen expertise, ervaringen en onderzoek de centrale rol spelen. Leerteam ontdekt, onderzoekt welke interventies en middelen toepasbaar/uitvoerbaar zijn op SBO-groepsniveau en die positief effect hebben op het vergroten en versterken van de EF.