Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Universiteit van Amsterdam, gastcollege gegeven over onderwijsvernieuwing

Laatst bijgewerkt op:

2017 kenmerkt zich door het borgen van mijn LOF traject en de ingezette koers. In november 2015 startte ik met het LOF, met als doel de ingezette ontwikkeling van mijn ideeën, over een volledig  diploma vmbo vanuit het vso, status te geven. Hoe werk ik dat uit en hoe pak ik dat aan? Geen status vanwege aanzien, maar inhoudelijke status waardoor het een leerlijn kan worden. Sinds 2012 - 2013 werk ik, naar grote tevredenheid, samen met de reguliere symbioseschool Pontes. In het begin ook nog met het OPDC, maar deze school is inmiddels helaas gesloten.  Het idee dat ik had was leerlingen op de andere school praktijk laten volgen en bij mij de theorievakken. Er ontstaat dan een volledig programma waarop geëxamineerd kan worden. Na de pilotjaren 2012 - 2013 en 2013 - 2014 bleek mijn idee echt te werken in de praktijk, maar moest nog wel formeel worden, uitgewerkt in een arrangement en geborgd worden vanuit wetgeving. Behalve het bestendigen van de leerroute welke ik was gestart werd 2017 ook het jaar van het formaliseren van het symbiose traject. Mijn leerlingen welke dagelijks naar de symbiose-school fietsen hebben heb ik regelmatig bevraagd waar het goed gaat en beter kan. Structureel op bezoek bij de docenten van de symbioseschool om hiaten in de aanpak van mijn leerlingen te verhelpen en afstemming in hun communicatie te stroomlijnen. Alles in het werk stellen de leerlingen zo soepel mogelijk op twee scholen te laten functioneren. Afgelopen jaar heb ik veel tijd gestoken in de netwerken waar het beleid bespreekbaar gemaakt kan worden en de opties voor mijn ontwikkelde leerroute geborgd. 14    februari 2017      Ministerie van OCenW, Den Haag - Pitch en presentatie van mijn ontwikkelde idee voor beleidsmakers. 25          april 2017      Ministerie van OCenW, Den Haag - Presentatie voor directie VSO Ministerie van OCenW. 7       oktober 2017      Lerarencongres, Amersfoort - Pitch en workshop. 13 november 2017      Universiteit van Amsterdam - Gastcollege derde jaars bachelor studenten Onderwijskunde, bij het vak Onderwijs innovatie. 2017 zou het jaar van het verschil kunnen zijn, voor mijn doelgroep.;None;None