Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Uitdagend leren! Hoe doen wij dit binnen Steenspil?!

Laatst bijgewerkt op:

Steenspil is dé school voor vmbo en beroepsgerichte mavo in de regio Bergen op Zoom. Steenspil bereidt je voor op een steeds sneller veranderende toekomst met ondernemend onderwijs. Steenspil leert je de vaardigheden die nodig zijn om toekomstbestendig te zijn. Je ontwikkelt je in vier jaar tot een jonge professional die succesvol naar het mbo gaat en daarna wellicht naar het hbo! Onze school biedt 4 sectoren (Groen, Zorg en Welzijn, Techniek en Economie) aan en binnen iedere sector kan de leerling uit 3 verschillende leerroutes kiezen. Hiernaast hebben wij ook een Mavo +. De + houdt in dat de leerling naast 6 theorievakken een beroepsgericht vak kiest en zo ook op praktisch gebied goed voorbereid is op de overstap naar MBO 4. De leerroutes die wij aanbieden zijn gekozen in overleg met het bedrijfsleven uit de regio West Brabant/ Zeeland. Tijdens deze leerroutes doen de leerlingen diverse loopbaan competenties op. Vanuit het verleden waren wij een traditionele school, maar wij merkten dat dit niet meer aansloot op de belevingswereld van de leerling. Ook het MBO en het bedrijfsleven vraagt om een “andere leerling”. Een jaar geleden zijn wij als school een totaal  andere weg ingeslagen om beter aan te sluiten op de vervolgstappen die leerlingen na onze VMBO-opleiding gaan maken. De manier van werken is aantrekkelijk, uitdagend en leerzaam. Leerlingen maken dan ook betere en gerichtere keuzes voor een vervolgopleiding. Deze weg, die wij zijn ingeslagen, is mij op het lijf geschreven. Je bent geen docent, maar een coach die leerlingen aanstuurt op hun eigen ontwikkelproces. Als LO docent ben ik continu in beweging en op zoek naar vernieuwingen. Door de samenwerking aan te gaan met het bedrijfsleven en instanties maakt deze manier van werken het er alleen maar leuker op. Leerlingen leren in de praktijk; door te ervaren en te reflecteren op eigen handelen. Onze school staat voor: innovatie, duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Dit is de rode draad die door onze lessen loopt. Dit is voornamelijk terug te zien in de bovenbouw bij de twaalf verschillende leerroutes. Hieronder beschrijf ik wat er mogelijk is geworden, doordat wij als team gekozen hebben voor deze werkwijze binnen onze organisatie. Wij leggen de focus op kansen! We creëren kansen voor en met de leerlingen. De verbindingen die wij aangaan met het bedrijfsleven en MBO opleidingen zijn ontzettend waardevol om de leerlingen de juiste keuzes te laten maken. Onze leerlingen staan centraal! Vakinhoudelijk ontwikkelen wij het curriculum samen met het bedrijfsleven en kijken wij wat aansluit op de regionale arbeidsmarkt. Hierdoor worden de kansen voor onze leerlingen op werk binnen de regio vergroot. Doordat wij deze kansen creëren wordt ondernemerschap geprikkeld. De leerling wordt gestimuleerd om zijn competenties te ontwikkelen en de docent ook. Wij merken dat de toekomst ontzettend snel verandert, daarom nemen wij onze partners mee in dit ontwikkelproces binnen de leerroutes. De leerlingen zullen in dit traject voorbereid worden op en wendbaar gemaakt worden voor de toekomst! Binnen onze school vinden wij het belangrijk dat er op een attractieve manier onderwijs aangeboden wordt. Leerlingen eigenaar laten worden van hun eigen leer- en werkproces. Oplossingsgericht samenwerken met medeleerlingen en partners om gezamenlijk te komen tot het eindresultaat. Hiernaast werken wij binnen de leerwegen geregeld vakoverstijgend (cross- over) met medecollega’s en functioneren wij als coach i.p.v. docent. De verbinding wordt breed ingezet. Deze werkwijze is intensiever en als docent vergt dit ontzettend veel van je flexibiliteit en je eigen ondernemerschap, maar je leert van partners, blijft bij wat er vakinhoudelijk allemaal om je heen verandert, staat midden tussen de leerlingen en het geeft je energie. Het is fijn om de vrijheid en verbinding te voelen, waardoor je groeit als persoon en organisatie! Wil je meer weten; kijk dan op onze site www.steenspil.nl;None;None