Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Twee werelden bij elkaar brengen

Laatst bijgewerkt op:

;Het creëren van een langdurige samenwerking tussen het po en vo, om de overgang voor de basischoolleerling te versoepelen en een betere aansluiting te geven op het vo.Daarnaast kunnen po en vo in deze samenwerking van elkaar leren op het gebied van onderwijsvernieuwingen.;We stellen tot doel beide werelden meer tot elkaar te brengendoor gebruik te maken van: - Collegiale uitwisseling. Waarin wij voornemens zijn bij elkaar in de keuken te kijken bij diverse vakgebieden, met een focus op wiskunde, Nederlands en Engels. - Docenten uit het vo geven samen met po leerkracht lessen. Hierbij denken wij aan een structureel traject binnen een schooljaar met een cyclisch karakter.  Hierbij doen de po leerlingen ervaring op die op elke vo-school van betekenis is.- Ervaringen tweedejaars leerlingen. Onze doelgroep weet als geen ander waar de pijnpunten zitten, dus is het van groot belang hen bij ons onderzoek te betrekken en kritische vragen te stellen.- Wederzijds leren van elkaar: het po en vo hebben hun eigen expertise opgebouwd. Docenten uit het vo worden geïnspireerd  door de coachende vaardigheden van po-leerkrachten, adaptief onderwijs, groepsoverstijgend werken, en uitwisseling van didactiek.Het lange termijn doel is dat er een samenwerking ontstaat tussen stichting Atrium-Blauwe Loper en Stg Chr VO Alkmaar en SOVON Alkmaar .