Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Trialoog

Laatst bijgewerkt op:

Ik ben Jeroen Bos, docent wiskunde en coördinator van AVA. AVA (Aanpak VMBO Anders) is een vernieuwend onderwijsconcept waar we leerlingen een grote mate van eigenaarschap geven. De huidige opzet van onze tienminutengesprekken past niet bij deze manier van onderwijs en wil ik graag, net zoals het hele onderwijs, naar een hoger niveau tillen. De bedoeling is om samen met ouders en leerlingen een trialoog te gaan voeren. Het dialoog wordt door de leerling voorbereid. Hierbij wordt de leerling begeleid door zijn mentor en door zijn ouders. Tijdens dit gesprek zullen er samen met ouders en de mentor nieuwe doelen gesteld worden. Het initiatief ligt dus bij de leerling. Een groot voordeel van deze opzet van oudergesprekken is dat ouders actiever betrokken worden bij het gesprek. Samen met hun kind bereiden ze het voor en daardoor kan er een dieper gesprek worden gevoerd. Samen met de ontwikkelgroep ga ik in dit schooljaar voor klas 1 tot en met klas 4 formulieren ontwikkelen die leerlingen kunnen gebruiken tijdens de voorbereiding van het gesprek. Elk schooljaar zullen er meerdere gesprekken gevoerd. In klas 1 worden ze meer bij de hand genomen door hun mentor en elk jaar krijgen de leerlingen meer verantwoordelijkheden.;None;None