Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Trialoog; gesprek tussen leerling, ouder & mentor

Laatst bijgewerkt op:

;Op ons vmbo-locatie is een onderwijsvernieuwing ingevoerd. We geven de leerlingen veel verantwoordelijkheden en maken ze eigenaar van hun eigen leerproces. Als school willen we deze onderwijsvernieuwing samen met de ouders van onze leerlingen doorvertalen richting leerling-, ouder- en mentorgesprekken gericht op de ambities en leerdoelen van de leerling.;Doelen: - Het ondersteunen van docenten in de vorming van een ontwikkelteam waarin leerlingen, ouders en docenten aanwezig zijn. Dit met als doel het ontwerpen van een goede doorlopende leerlijn voor het trialoog. - Het ontwikkelen van een format voor leerlingen, zodat zij duidelijk weten wat er van hun verwacht wordt. - Het meenemen van collega's in de vernieuwing richting trialoog. - Coachen van collega's die het trialoog gaan invoeren. Werkwijze: (eerste ruwe opzet) - juni/juli 2018 - Opstellen plan van aanpak: ontwikkelbehoeften bepalen a.d.h.v. praktijkonderzoek - september - leerlingen, docenten, ouders informeren en betrekken in deze ontwikkeling, vragen wie wil meedenken en wil uitproberen - oktober/november - bijeenkomst docententeam -> opstellen format - format bespreken met de desbetreffende ouders -> ouderavond - presenteren plan bij de teamplannen binnen het Noordik. - december - bijsturen format inzake gesprek ouders - eerste keer uitproberen - eventueel bijstellen format - Januari/Februari/Maart - test met gesprekken tussen meerdere leerlingen, docenten en ouders. - enquĂȘte ouders direct na de gesprekken - bijschaven format - Maart/April - overige AVAdocenten informeren en scholen - in april elke AVAdocent een trialoog laten voeren volgens nieuwe methode Mei/juni/juli - verder uitwerken trialoog