Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Transitie in onderwijs 2022 van start (pitch tbv Lerarenlab A op 20-09-2017)

Laatst bijgewerkt op:

Dit schooljaar staat in het teken van een start van een mooi nieuw project. Een route naar een invulling van onderwijs dat past bij de huidige eisen die onze maatschappij aan haar burgers stelt. Het loslaten van het idee dat een diploma waardevast is voor het leven en het omarmen van de realiteit dat je in staat moet zijn om je leven lang in ontwikkeling te blijven. Dat vraagt om een andere invulling van het onderwijs. Dit ben ik: Jasper de Boer (geb. 27-09-1976): na jarenlang te hebben gewerkt in de gezondheidszorg in 2007 de overstap gemaakt naar het onderwijs. Daar ben ik nu werkzaam als docent geschiedenis. Ik streef naar veel keuzevrijheid voor leerlingen. Het inzetten van digitale (hulp-)middelen acht ik daarbij van groot belang. Dit jaar rond ik de leergang specialist digitale didactiek af. Daarom ga ik dit doen: De maatschappij verandert razendsnel. Het idee dat een diploma een waardevast iets is dat je hele leven lang zijn waarde behoudt is plaats aan het maken voor de noodzaak om je in te stellen op een levenslange ontwikkeling (life long learning). Dit biedt vele nieuwe kansen om je kwaliteiten te benutten, maar vraagt ook om een andere houding en andere vaardigheden. De belangrijkste taak van het onderwijs is om onze toekomstige burgers voor te bereiden om zich te handhaven binnen deze maatschappij. Het onderwijs zal dus ook in ontwikkeling moeten blijven. In mijn eigen lespraktijk streef ik dit voortdurend na. Constant op zoek naar verbeteringen en verdiepingen van mijn onderwijs bouw ik steeds verder aan de mogelijkheid voor leerlingen om hun eigen voorkeuren op gebied van leren te volgen binnen mijn les. Daarbij zoek ik steeds meer de procesmatige begeleiding waarbij ruimte is om samen te werken aan het ontwikkelen van 21ste vaardigheden. Leerlingen volgen steeds vaker hun eigen leerroute. Een ontwikkeling die met "het transitieplan onderwijs 2022" nu ook schoolbreed wordt ingezet, en waar ik deel van mag uitmaken. De komende vijf jaar werken wij toe naar een nieuwe onderwijsstructuur met meer ruimte voor individuele leerlijnen en -routes van leerlingen. Zo ga ik dit doen:Een aantal initiatieven van mijn kant komen hier samen. Binnen mijn eigen lessen ben ik al veel bezig met het opnieuw invullen van mijn onderwijstaak. Daarbij is al veel ruimte (gemaakt) voor het inoefenen van 21ste vaardigheden en is flexibilisering van de onderwijstijd al tot bepaalde hoogte gerealiseerd. Op microniveau is hierover al vaak sprake geweest van het delen van ervaringen (best-practises); denk bijvoorbeeld aan sectiegenoten, medeteamleden en collega’s van andere scholen. In het kader van dit streven van veranderingen realiseren in mijn eigen lespraktijk neem ik deel aan de leergang specialist digitale didactiek aan Hogeschool Saxion in Deventer. Deze ervaringen en inzichten deel ik veelvuldig binnen mijn onderwijsinstelling. Daarnaast is er binnen het Olympus College een transitiebeweging gestart om binnen de organisatie te werken aan de voorgenoemde doelen. Deze beweging valt uiteen uit ontwikkelgroepen die vanuit elke afdeling zijn gevuld met medewerkers (mavo, havo, vwo en Jan Ligthart). Ik maak met drie collega’s deel uit van de ontwikkelgroep die vanuit het mavoteam is samengesteld. Daarnaast/ daarboven is een regiegroep samengesteld die de eenheid bewaakt en de overeenkomsten van initiatieven met elkaar verbindt. Zowel de ontwikkelgroepen als de regiegroep vraagt om input vanuit de andere geledingen van de organisatie en koppelt de initiatieven en procesinformatie ook weer terug. Zo ontstaat er een dynamisch geheel dat is ingebed (en gefaciliteerd) in/door de organisatie/ het managementteam. Dit ga ik doen:De komende tijd staan verschillende stappen op mijn/ onze planning. In mijn eigen onderwijspraktijk ga ik (nog) meer inzetten op procesbegeleiding. Het bijgevoegde schema biedt daar inzichten en aanknopingspunten in. Binnen de ontwikkelgroep wb transitie zullen we vanuit een beschrijving van de huidige situatie toewerken naar de omschrijving van een gewenste situatie in de toekomst. Zoals aangegeven bundelen we deze ideeën met andere ontwikkelgroepen. Op mijn verzoek is besloten om te gaan werken met het ADDIE-model als leidraad om dit proces ook eenduidig te houden. Daardoor wordt het gemakkelijker om tot een gemeenschappelijke opzet te komen. Er zijn al gemeenschappelijke bijeenkomsten en studiemiddagen gepland. Zowel voor deze groepen onderling als met de andere medewerkers binnen onze school. Ook zal ik dit jaar weer enkele cursussen geven op het gebied van het gebruik van digitale middelen om het onderwijs aan leerlingen meer op maat te brengen. Deze cursussen zijn toegankelijk voor alle medewerkers van Quadraamscholen. Wie heb ik nodig:De komende tijd staan verschillende stappen op mijn/ onze planning. In mijn eigen onderwijspraktijk ga ik (nog) meer inzetten op procesbegeleiding. Het bijgevoegde schema biedt daar inzichten en aanknopingspunten in. Binnen de ontwikkelgroep wb transitie zullen we vanuit een beschrijving van de huidige situatie toewerken naar de omschrijving van een gewenste situatie in de toekomst. Zoals aangegeven bundelen we deze ideeën met andere ontwikkelgroepen. Op mijn verzoek is besloten om te gaan werken met het ADDIE-model als leidraad om dit proces ook eenduidig te houden. Daardoor wordt het gemakkelijker om tot een gemeenschappelijke opzet te komen. Er zijn al gemeenschappelijke bijeenkomsten en studiemiddagen gepland. Zowel voor deze groepen onderling als met de andere medewerkers binnen onze school. Ook zal ik dit jaar weer enkele cursussen geven op het gebied van het gebruik van digitale middelen om het onderwijs aan leerlingen meer op maat te brengen. Deze cursussen zijn toegankelijk voor alle medewerkers van Quadraamscholen. Maar de belangrijkste uitdaging blijft nog wel.... hoe overwinnen we het conservatisme (mede) gegroeid door verandermoeheid en "oud zeer"?;None;None