Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Toekomstperspectief voor Urker kot(t)ers

Laatst bijgewerkt op:

;Dit initiatief onderzoekt statuscompetitief- en gemeenschapsgedrag van jongeren op Urk. Vandaaruit komen aanbevelingen en praktische tools tot het opzetten van een uit loopbaanoriëntatiedossier beginnend in groep ?, doorlopend in het voortgezet onderwijs. Hierdoor kunnen leerlingen waarde(n)voller en meer aansluitend bij zijn/haar talenten, bijdragen aan de samenleving.;Doel: kwalitatief praktijkonderzoek naar statuscompetitief- en gemeenschapsgedrag van jongeren (10/16 jaar) op Urk. Dit om een beeld te krijgen van sociaal-culturele waarden en normen. Daarnaast om verrijkende en betekenisvolle aanbevelingen te geven tot uitstroomperspectieven c.q. carrière- en opleidingsmogelijkheden.  Resultaat:  1.Een rapport met praktijkinzichten en aanbevelingen m.b.t. statuscompetitieve- en gemeenschapsaspiraties van jongeren;  2.Een vroegtijdige (groep ?) en bredere loopbaanoriëntatie waardoor de leerling samen met ouders/verzorgers en docenten een breder/dieper toekomstplan kan maken, waardoor de leerling waarde(n)vol en passend bij zijn/haar talenten, kan bijdragen aan de samenleving.   Werkwijze:  Deel 1 praktijkonderzoek (7 maanden)  1.Opzetten van multidisciplinair onderzoeksteam  2.Literatuuronderzoek (deskresearch)  3.Oriëntatie gesprekken met stakeholders (gemeente, journalisten nieuwsblad, jeugdwerkers, bedrijfsleven, docenten uit het P.O en V.O., orthopedagogen, etc)  4.Probleemstelling van de praktijksituatie duiden/urgentiebesef creëren  5.Onderzoeksvraag en deelvragen formuleren (voor welk probleem willen we een oplossing)  6.Onderzoeksmethode opzetten (en uitvoeren  7.Uitkomsten analyseren en verwerken  8.Aanbevelingen schrijven en presenteren  Deel 2 loopbaanoriëntatiedossier (12 maanden)  1.Team opzetten tbv breed draagvlak.  2.Vanuit de aanbevelingen van het praktijkonderzoek pilots opzetten met betekenisvolle leercontent m.b.t. het loopbaanoriëntatiedossier  3.Pilots uitvoeren en begeleiden.  4.Doorgaande lijn met VO borgen.  5.Pilots evalueren en verbeteren.  6.Consolideren en verankeren.