Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Thematisch taalonderwijs voor nieuwkomers

Laatst bijgewerkt op:

;Een grote instroom van nieuwkomers stelt basisscholen voor een uitdaging: hoe worden deze kinderen snel redzaam in het Nederlands? Voor deze doelgroep is onvoldoende effectief, modern onderwijsmateriaal beschikbaar. In dit initiatief ontwikkelen samenwerkende nieuwkomersleerkrachten vanuit een gemeenschappelijke visie digitaal thematisch lesmateriaal. Resultaten worden open source gedeeld.;Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk Nederlands leren om te kunnen functioneren op school. Door een samenhangend en betekenisvol aanbod van woordenschat, grammatica en pragmatiek (wat zeg je in bepaalde situaties?) worden zij redzaam in dagelijkse situaties. Hiervoor bestaat echter geen toereikende lesmethode. Bovendien wordt in het nieuwkomersonderwijs nog weinig gebruik gemaakt van de meerwaarde van digitale tools om woorden in samenhang aan te bieden, dagelijkse taalsituaties de klas in te brengen en verbindingen te leggen tussen het Nederlands en de moedertaal van leerlingen. Daarom wil ik digitaal, thematisch lesmateriaal ontwikkelen en dit online met andere leerkrachten delen. Om goed materiaal te maken wil ik de krachten bundelen van nieuwkomersleerkrachten in Amsterdam. Binnen een bestaand netwerk van nieuwkomersleerkrachten richt ik een ontwikkelgroep op. Samen expliciteren we, op basis van literatuur en gedeelde praktijkkennis, een visie op effectief mondeling taalonderwijs. Op basis hiervan maken we een onderwijskundig ontwerp, waarin we leerdoelen concretiseren en lesstof thematisch ordenen. Het project resulteert in een ‘prototype’: een uitgewerkt voorbeeld van een thema. Vervolgens onderzoeken we hoe dit prototype digitaal ontsloten, uitgebreid en beheerd kan worden. Om de kwaliteit van het project te waarborgen werk ik samen met experts op het gebied van NT2-onderwijs en digitale leermiddelen.