Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

The making of de ambitieklas: Ambities van kinderen

Laatst bijgewerkt op:

Afgelopen december verscheen ik in het onderwijsvakblad Didactief met mijn biotoop. Hierin vertel ik waar ik mijn energie uit haal als leerkracht en waarom ik een ambitieklas wil opzetten. Met dit blog wil ik het artikel aanvullen en jou inspireren om na te denken over ambities van kinderen in het onderwijs!Wat is ambitie? Voordat ik verder toelicht waarom ik mij bezighoud met ambities van kinderen, is het goed om uit te leggen wat ik bedoel met ambitie. Hierbij heb ik de definitie overgenomen van Froukje Hoobroeckx. Zij beschrijft ambitie als het ‘wilsbesluit nemen een doel te bereiken en bereid zijn daar moeite voor te doen’. Dit betekent dat er sprake is van ambitie wanneer het kind graag iets zou willen weten, kunnen, maken of doen en bereid is zich daarvoor in te zetten. Ambitie is dus niet alleen wat je later graag wilt worden, het kan veel breder zijn! Hebben kinderen ambitie? Vorig schooljaar heb ik samen met Froukje Hoobroeckx kinderen geïnterviewd en onderzocht of kinderen ambities hebben. En wat blijkt: Kinderen hebben inderdaad ambities! De ambities kunnen zeer uiteenlopen. Een aantal voorbeelden van wat kinderen graag wilden:

  • Leren programmeren
  • Een sportveldje hebben in de buurt
  • Naar een pretpark gaan met vriendinnen
  • Dierenarts worden
  • Een veilige wijk hebben
  • Weten hoe een vliegtuig werkt
  • Naar de havo gaan

Kinderen blijken vanaf jonge leeftijd al ambities te kunnen hebben. Wat ook naar voren kwam, is dat niet alle kinderen de mogelijkheid en de middelen hebben om dichterbij hun ambitie te komen. Ook in de onderwijskansenwijk waar ik als leerkracht werk, merkte ik dit op. Om deze reden ben ik mij bezig gaan houden met ambities van kinderen en hoe je daar als school op in kan spelen. Ambitieklas Sinds augustus 2020 ben ik met behulp van het LerarenOntwikkelFonds (LOF) bezig een ambitieklas op te zetten voor kinderen van OBS De Viersprong, RKBS De Singel en PCBS De Springplank in Leiden. Deze ambitieklas is voor kinderen met een ambitie uit groep 5 tot en met 8. Het doel van de ambitieklas is dat de kinderen leren hoe zij een stapje dichterbij een ambitie kunnen komen, waarbij zij uiteindelijk zelf het heft in eigen handen leren nemen. In het eerste deel van de les leren kinderen onder andere metacognitieve vaardigheden, taalvaardigheden, over het krijgen en geven van feedback, hoe je een groeimindset ontwikkelt en hoe je eigen talenten en de omgeving in kan zetten om dichterbij je ambitie te komen. In het tweede deel van de les proberen de kinderen daadwerkelijk een stapje dichterbij hun ambitie te komen en gaan ze aan de slag. Hierbij helpt de ambitieklas ook met het verkrijgen van eventuele materialen. Andere manieren om in te spelen op ambities van kinderen Niet alleen is de ambitieklas een middel om in te spelen op ambities van kinderen. Als leerkracht van groep 5 bied ik kinderen de mogelijkheid om aan ambities te werken tijdens het zelfstandig werken. Naast het werken aan ambities, kunnen kinderen tijdens het zelfstandig werken ook ervoor kiezen de wereld verder te ontdekken. Zo kunnen ze er bijvoorbeeld voor kiezen om te werken met de microscoop, te puzzelen en te lezen over het menselijk lichaam, te spelen op het keyboard of om Knex-bouwwerken na te maken. Je kan naar mijn mening namelijk pas ambities ontwikkelen, als je weet waar je allemaal ambities in kan ontwikkelen. Want ook in het verder ontdekken van de wereld kan school nog veel betekenen voor kinderen uit een onderwijskansenwijk. Benieuwd geworden hoe je als school verder in kan gaan op ambities van kinderen? Mail gerust naar s.smit@obsviersprong.nl voor vragen of meer informatie! Literatuur Hoobroeckx, F.B.K. (2019). Waar een wil is…: Zet leerlingen aan door hun ambities te benutten en te bevorderen. Geraadpleegd op: https://www.linkedin.com/in/froukjehoobroeckx/detail/overlay-view/urn:li:fsd_profileTreasuryMedia:(ACoAAANHrkgBuMfg3foAsrKhr-jvgFyhSMXDsGk,1567712119906)/ Jong, P. de (2020). In de biotoop van Sanne Smit. Geraadpleegd op: https://didactiefonline.nl/artikel/in-de-biotoop-van-sanne-smit ;None;None