Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

TechnoHavo: toekomstgericht profiel voor havisten!

Laatst bijgewerkt op:

;Om havisten met technische interesse extra uitdaging te geven, wordt een vast techniekprofiel ontwikkeld. Door afstemming tussen de vakken ontstaat er een betere leeropbrengst en aansluiting bij vervolgopleidingen en komt er ruimte voor een wekelijkse techniekmiddag, waarin de leerlingen extra technische vaardigheden aanleren en bezig zijn met grote, motiverende projecten.;Het doel van de TechnoHavo is om technisch geïnteresseerde havisten onderwijs te geven dat aansluit bij hun eigen interesses en capaciteiten, extra motivatie en uitdaging geeft en verdiepend is ten opzichte van het huidige onderwijsaanbod.Voor deze leerlingen wordt een vast NT-profiel ontwikkeld. Deze leerlingen volgen allemaal Nederlands, Engels, wiskunde B, natuurkunde, scheikunde, NLT en informatica. Deze monovakken worden nauw op elkaar afgestemd, zodat de vakken elkaar ondersteunen. Waar mogelijk kan zelfs sprake zijn van integratie: dit geldt in het bijzonder de vakken NLT, informatica en natuurkunde. Hierdoor ontstaat ruimte voor een wekelijkse techniekmiddag. Deze techniekmiddag is bedoeld voor:- het aanleren van vaardigheden, zoals: technische basisvaardigheden, CAD-tekenen, 3D-printen, solderen, etc.;- het verdiepen van de onderzoeks- en ontwerpvaardigheden;- grote, motiverende projecten;- studie- en beroepsoriëntatie (betere aansluiting hbo).Om ruimte te geven aan de TechnoHavo zal er een verbouwing moeten plaatsvinden van de laboratoria, om extra ruimte te creëren. Hierdoor kan er een ScienceLab/Makerspace gerealiseerd worden waar de leerlingen naast de techniekmiddag ook op andere momenten van de lesweek met hun eigen idee aan de slag kunnen.Daarnaast is veel overleg nodig, om de monovakken op elkaar af te stemmen en de techniekmiddag in te vullen.