Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Talent voor groei

Laatst bijgewerkt op:

;Bij 'Talent voor groei' gaan we met elkaar als docenten eerst ons eigen talent ontdekken, ontwikkelen en leren inzetten. Zodat we leren: Wat is talent? Hoe kunnen we dat ontwikkelen? Wat betekent dit voor onze manier van lesgeven? Uiteindelijk de vertaling in talentgericht opleiden en ontwikkelingen van onze leerlingen.;Kennis over talentontwikkeling maakt persoonlijk excelleren van docent en leerling mogelijk. Doel is om met elkaar als collega’s te onderzoeken en te ervaren, wat nodig is om talenten te (laten) ontdekken en ontwikkelen. Door zelf het proces te doorlopen van talent herkennen, ontwikkelen en in te zetten, ontwikkelen we kennis en inzicht. Ervaring die toepasbaar is bij onze leerlingen.  Activiteiten:  I. individueel Coachgesprek: ervaringen van afgelopen schooljaar, inventariseren en spiegelen van hun dromen en plannen in relatie tot het talent.  II. Studiedag begin van schooljaar:|  - Voorbereiding o.a de Talentenwijzer van de NHL/Stenden), verdraaide organisatie (Hart)  Studiedag:  • Talenten vertalen in een Persoonlijk Excellentie Plan (PEP).  • Inventariseren ontwikkel thema’s op basis van talent  • Vormen van Professionele Leergroep (PLG)  III. Activiteiten schooljaar:  - 5 bijeenkomsten van alle PLG  IV Einddocument  - Studiedag  •Verzamelen van alle resultaten  •Hoe gaan we er het volgend schooljaar verder mee?  •Het einddocument wordt besproken en gedeeld binnen het netwerk van vmbo-scholen. V Communicatie  •Zichtbaarheid van de ontwikkelingen en resultaten staat centraal.  •Netwerk vmbo-scholen, start CSG Bogerman  Fryslân  en Commanderij College Brabant