Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Talent Stimuleren en begeleiden

Laatst bijgewerkt op:

Vanuit het LOF verdiep ik mij in de talenten van onze leerlingen. Nu we een Leader in Me school zijn, volgens het principe van Stephen Covey, willen we leerlingen zo breed mogelijk de kans geven hun talenten in te zetten. Dit jaar zijn we gestart met het inzetten van talententeams. Deze teams zetten we in als er speciale activiteiten binnen de school plaatsvinden. Leerlingen kunnen zelf kiezen voor deze talententeams. Op dit moment geldt dit voor de leerlingen van groep 4 tot en met 8. De jongere leerlingen worden door leerlingen uit hogere groepen wel begeleid bij kleine presentaties tijdens voordrachten of afsluitingen. Als Leader in Me school krijg je regelmatig bezoek van geïnteresseerde leerkrachten van andere scholen. De rondleidingen worden dan gegeven door leerlingen, presentaties worden ook mede gegeven door leerlingen en bij grote bezoeken of een 'Leiderschapsdag' worden het Theaterteam, Soundteam en Horecateam ingezet. Maar ook doordeweeks maken we gebruik van de talenten van leerlingen. Leerlingen sluiten aan in het versierteam, ze beheren de schoolbibliotheek, denken na over het groen rondom onze school en we hebben een Leerling Lighthouse Team. Dit Leerling Lighthouse Team overlegt met leerkrachten over belangrijke zaken in de school waar ook de leerlingen over meedenken en meebeslissen. Om talent echt goed in te zetten, moet dit gestimuleerd worden. Alles dat je aandacht geeft groeit! Hiervoor is het belangrijk om de vaardigheden te trainen en daarmee te verstevigen in het team waar een leerling aan deel neemt. Elk team wordt daarom begeleid door een leerkracht die dit team zelf gekozen heeft. Ook het talent van de leerkracht wordt zo ingezet en gestimuleerd. Deze eerste periode van het schooljaar heb ik vanuit de mogelijkheden die dit LOF-traject mij biedt, de tijd gekregen om in de school goed te observeren hoe leerlingen werken. Met name als zij zelfstandig buiten de groepen aan de slag gaan of wanneer zij zich in een team voorbereiden op een bezoek of een activiteit. Ik zag en hoorde dat de leerlingen niet altijd over zelfkennis over hun eigen leren / vaardigheden beschikken. Ze hebben behoefte aan sturing en feedback op dat wat ze doen. Daarover ben ik gaan nadenken en overleggen met een aantal van deze leerlingen. Doelen stellen, vaardigheden koppelen aan de talententeams, verdieping in wat de leerlingen hebben gedaan, een stukje feedback, dit lijken belangrijke aanknopingspunten voor het werken in de teams. Vaak werken de leerlingen zelfstandig na een kort overleg met de betrokken leerkracht.  Om dit alles  overzichtelijker te maken en er lijn in te krijgen, probeer ik per team een kadermap aan te leggen. Een levend document, portfolio, waar een team zelf mee kan werken, bijstellen en aanvullen. Met deze map kunnen de leerlingen bepalen welke vaardigheden binnen het team belangrijk zijn en wie waar aan werkt, gaat werken tijdens een activiteit of in de voorbereiding hierop. **Hieronder een kleine samenvatting van een deel van de pagina's in de map van het presentatieteam:

Samen met de leerlingen en de leerkrachten willen we op weg naar een klimaat waar talent ook steeds meer buiten de klas kan groeien. Binnen de talententeams, maar ook binnen projecten. De inzet van de juiste vaardigheden van een individuele leerling zijn hierbij erg belangrijk. Aandacht hiervoor in een leuke en leerzame omgeving, behapbaar binnen ons onderwijs, is nu het volgende onderdeel van mijn zoektocht!;None;None