Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Talent ontwikkeling met en voor elkaar!

Laatst bijgewerkt op:

;Het ideale onderwijs voor mij is onderwijs waarin verschillende talenten in brede zin tot ontwikkeling komen, waarbij ook rekening gehouden wordt met de psychologische behoefte en leervoorkeuren van kinderen en waarbij de groep als leergemeenschap behouden blijft zodat we met en van elkaar leren en elkaars talenten waarderen.;Doelstelling is dat er een onderwijsaanbod gecreëerd wordt waarin verschillende talenten (in brede zin) aangesproken en verder ontwikkeld worden. Zowel doeners als denkers worden aangesproken op hun leervoorkeur binnen dezelfde onderwijscontext. Werkwijze:- Aan de hand van kerndoelen en leerlijnen wil ik hoofdstukken selecteren uit de zaakvakmethoden. Hierdoor ontstaat er meer ruimte en tijd en kan er geleerd worden met diepgang en verwondering. - Er worden zoveel mogelijk zaakvakken met elkaar verbonden.- De lokale geschiedenis en bevolking wordt in kaart gebracht, waardoor verbinding gelegd kunnen worden met bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de achterban. Dit zal. o.a. gestalte krijgen in excursies en gastlessen, cultuureducatie gemeente Molenlanden, maar ook samenwerking met een zorgboerderij lijkt mij een waardevol initiatief.  - Leerlingen presenteren aan elkaar hun verwerking van de lesstof. Hierin gaat (h)erkenning en waardering van talenten ontstaan.- Het hot-item ‘21 -eeuwse vaardigheden’ wordt integraal meegenomen in de lessen. - Wat werkt wordt naar aanleiding van experimenten in een sjabloon vastgelegd (borging). - Intensief overleg met de collega van groep 3, die deze manier van onderwijs ook ambieert.