Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Taal leren in een verrijkte leeromgeving.

Laatst bijgewerkt op:

;De aanvraag richt zich op het ontwikkelen van een VWO leerlijn waarin leerlingen taalvaardigheden ontwikkelen in betekenisvolle contexten. Deze worden gevonden in de leergebieden kunst&cultuur, mens&natuur, mens&maatschappij en het Technasium. Een tweede onderdeel is dat de leerlingen inzicht verwerven in gemeenschappelijke taalstructuren. Docenten leren samen werken in een interdisciplinaire leergemeenschap.;Doel 1. Het creëren van een krachtige leeromgeving waarin de taalvaardigheden bij de als spreekvaardigheden, luistervaardigheden, schrijfvaardigheden en gespreksvaardigheden op betekenisvolle wijze worden gestimuleerd. De betekenisvolle contexten worden gevonden bij de leergebieden mens & natuur, mens &maatschappij, kunst & cultuur en het Technasium. Doel 2. Het ontwikkelen van kennis & inzicht op het gebied van taal overstijgende structuren als taalkunde, spelling, grammatica, woordenschat, kennis van land & volk. Doel 3. Het professionaliseren van docenten middels een professionele leergemeenschap en in het verlengde daarvan het creëren van een ontwikkelingsgerichte schoolcultuur.  Werkwijze. De professionele leergemeenschap volgt de volgende stappen. • Mei t/m oktober 2018. Start werkgroep "vakoverstijgend taalonderwijs" met daarin een afvaardiging van de verschillende talen en de leergebieden mens & maatschappij, mens & cultuur , mens & natuur en het Technasium. De kaders, doelstellingen en opbrengsten worden verkend. Er wordt een gemeenschappelijk taal ontwikkelt.  • Novermber t/m december 2018. Werkgroep legt doelstellingen, ontwikkelcriteria, uitgangspunten, opbrengsten, exacte werkwijze, (gedeelde) verantwoordelijkheden en fasering vast.  • Januari t/m juli 2019. Ontwikkel en pilotfase. Ontwikkelen, testen en tussentijds evalueren leermiddelen. Dit proces verloopt iteratief.  • Juli t/m december 2019. Ronde tafel bijeenkomst. De opbrengsten worden gepresenteerd aan de verschillende netwerken.  • Implementatie project schooljaar 2019