Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Succeservaringen op ieders eigen leerniveau.

Laatst bijgewerkt op:

;Wij willen onze leerlingen op zijn/haar eigen rekenniveau aanbod bieden waarbij de verschillende referentieniveaus als uitgangspunt worden genomen. Voor iedere leerling wordt bijgehouden welk onderdeel beheerst wordt en wat het volgende leerdoel wordt. Wij willen inzichtelijk maken wat een leerling wél beheerst en wat de doorgaande (eigen) leerlijn  is.;Leerlingen op zijn/haar eigen niveau aanbod bieden waarbij de verschillende referentieniveaus als uitgangspunt wordt genomen. Voor iedere leerling wordt bijgehouden welk onderdeel beheerst wordt en wat het volgende leerdoel wordt. Zonder een leerling af te rekenen op basis van cijfers en het aangeven wat hij/zij niet kan. Maar juist inzichtelijk maken wat een leerling wel beheerst (succeservaringen) en wat de doorgaande lijn is.  Om bovenstaande te kaderen, zal er een start worden gemaakt op het gebied van rekenen. Hierbij worden alle leerlijnen inzichtelijk gemaakt. Dit wordt per leerling bijgehouden aan de hand van een overzicht van de ontwikkeling van het kind. Dit overzicht maakt deel uit van onze LOF aanvraag en zal nog ontwikkeld moeten worden. De methode wordt ingezet als middel en niet als doel per leerjaar.