Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

STEAM heeft de toekomst!

Laatst bijgewerkt op:

;Wij willen dat kinderen op onze school zich breed kunnen ontwikkelen door het verzorgen van STEAM-onderwijs. STEAM staat voor Science, Technologie, Engineering, Arts & Math. Vanuit een wetenschappelijk thema worden technische, technologische en kunstzinnige vaardigheden aangewend om een eindproduct te ontwikkelen. Het STEAM-onderwijs wordt ingebed in het reguliere curriculum.;Wij vinden het op school belangrijk dat kinderen les krijgen op een manier waar een beroep gedaan wordt op de 21st Century Skills. STEAM staat voor Science, Technologie, Engineering, Arts & Math. Vanuit een thema dat dicht bij de belevingswereld van de kinderen ligt, willen we technische, technologische en kunstzinnige vaardigheden aan taal en rekenen verbinden en integreren in het curriculum van de school. We gaan dit doen vanuit een didactiek van onderzoeken en ontwerpen, waarbij we vinden dat ‘harde skills' en kennis eveneens belangrijk blijven. We gaan hierbinnen het denken direct aan het doen koppelen door middel van hands-on activiteiten. Zo blijft de kennis beter beklijfd en leren ze betekenisvol. We dagen de kinderen zoveel mogelijk uit zelf verantwoordelijk te worden ten aanzien van hun leerproces, dat ze leren door fouten te maken en opnieuw te proberen en dat ze veel kunnen leren van elkaar. We stimuleren ze problemen eerst zelf of samen op te lossen en creatief te zijn in het bedenken van nieuwe producten en toepassingen. Daarnaast wil ik door kennisdeling binnen de school, onze stichting en de LOF coörperatie het STEAM onderwijs meer bekend maken en mensen enthousiasmeren voor deze vernieuwende manier van werken.