Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Sociaal emotioneel op de kaart (Pitch)

Laatst bijgewerkt op:

“Hoe kan ik jou helpen om wat meer inzicht te krijgen in jezelf en de anderen om jou heen om zo jouw samenspel en samenwerken wat fijner te maken?”. Deze vraag heb ik mijzelf vaak gesteld en dat is dan ook de basis van mijn initiatief. Ik ben Kim Boevink en nu 17 jaar werkzaam op SBO Diekmaat in Neede. Op onze school zitten veel leerlingen met een specifieke behoefte op het gebied van sociaal emotioneel leren. Wat hebben deze leerlingen precies nodig? Wat hebben mijn collega’s nodig om hier zo gericht mogelijk vorm aan te kunnen geven? Wat kan ingezet worden voor een deel of de hele groep? Hoe kunnen school en ouders zo optimaal mogelijk samenwerken, in het belang van de leerling/hun kind? Wat ?Mijn doel is om handvatten voor leerkrachten te ontwikkelen om op praktische wijze het sociaal emotioneel leren van de leerlingen te bevorderen. In een borgingsdocument wil ik per leerjaar de manier van werken, de methoden en materialen die daarbij gebruikt kunnen worden beschrijven. Ik ga:

 • Een nulmeting doen; wat gebruiken collega’s nu , wat/welke praktische zaken mis je, wat heb je nodig?
 • Arrangementskaarten maken voor het sociaal emotioneel leren van groep 1 t/m 8, voor het verdiepte -, basis, intensieve en zeer intensieve arrangement.
 • Onderzoeken (eventueel ontwikkelen en/of implementeren) welke middelen/materialen wij als school nodig hebben om een passend aanbod voor de arrangementen te kunnen bieden.
 • Zorgen voor de rode draad binnen onze school.
 • Onderzoeken hoe school en ouders nog optimaler samen kunnen werken als het gaat om de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind.

Hoe dan?

 • Inventariseren bij collega’s waar ze behoefte aan hebben op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling, met de focus op de leerlingen die meer nodig hebben dan het basisaanbod.
 • Contact zoeken met scholen (regulier, SBO, SO) om zicht te krijgen op hun aanbod, werkwijze. Eventueel specialisten inschakelen om mee te denken en kennis te halen.
 • Bekijken en beoordelen van (nieuwe) materialen/ methoden/methodieken voor sociaal emotioneel leren.
 • Passende doelen selecteren bij met name het intensieve en zeer intensieve arrangement.
 • Scholing om leerkrachten te professionaliseren.

Wat heb ik nodig?

 • Mijn collega’s voor de inventarisatie en ook hun draagvlak om dit met elkaar vorm te gaan geven (?? Ipv breed te dragen).
 • Collega scholen om kennis te halen.
 • Collega's die meedenken met het ontwikkelen van de doelen/arrangementskaarten.
 • Advies en begeleiding om keuzes te kunnen maken bij de ontwikkeling en invoering van mijn initiatief, zowel bij mijn collega’s op de Diekmaat als de collega’s van het LOF. En natuurlijk om te sparren en te delen.

Het is begonnen; klein beginnen en groots denken ? ;None;None