Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Sociaal emotioneel leren op de kaart

Laatst bijgewerkt op:

;Doel van mijn initiatief is leerkrachten handvatten geven om op praktische wijze het sociaal-emotioneel leren van leerlingen te bevorderen. Door een toenemende problematiek en ondersteuningsbehoefte is hieraan juist binnen het speciaal basisonderwijs behoefte. Manier van werken en tools tav sociaal-emotioneel leren moeten als een rode draad door school gaan lopen;Doel van mijn initiatief is leerkrachten handvatten te geven om op praktische wijze het sociaal-emotioneel leren van de leerlingen te bevorderen. In het (speciaal) basisonderwijs ligt de nadruk vooral op het bevorderen van de cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Ik ben ervan overtuigd dat de sociaal-emotionele ontwikkeling minstens net zo belangrijk is. Een kind met zelfvertrouwen en dat zich begrepen en veilig voelt is ook beter in staat om te kunnen leren en zal uiteindelijk beter presteren. Het ontbreekt leerkrachten echter aan tools om het sociaal-emotioneel leren vorm te geven. Dit geldt in het bijzonder voor het speciaal basisonderwijs, nu het op onze school steeds duidelijker wordt dat er sprake is van ‘verdichting van de problematiek’.Met mijn initiatief hoop ik te bereiken dat sociaal emotioneel leren als een rode draad in het onderwijs op mijn school wordt toegepast, juist voor de kinderen in het SBO. Ik merk dat het voor mij en mijn collega’s lastiger wordt om hier adequaat hulp te bieden en we voelen ons hier soms handelingsverlegen. Een rode draad binnen school zou hier m.i. echt kunnen helpen. Dit vraagt volgens mij ook andere dan de gebruikelijke leerlijnen en hulpmiddelen. Deze wil ik graag ontdekken, ontwikkelen en invoeren.