Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Smart ICT (denken in oplossingen en toepassingen)

Laatst bijgewerkt op:

;Mijn initiatief biedt een upgrade van het ICT-onderwijs op basisscholen. Namelijk door leerlingen onderzoek te laten doen naar technologische ‘smart’ oplossingen. Waarbij  een appel gedaan wordt op creativiteit, durf en ondernemerschap.;Doel: Het stimuleren van creatief denken en het probleem oplossend vermogen van leerlingen en (in zekere mate) leerkrachten.  Inclusief het stimuleren van het ondernemingszin en pionieren.  Resultaat:  •Creatievere leerlingen die denken in (ict) oplossingen.  •Leerlingen die geleerd hebben om met uitdagingen en tegenslagen om te gaan en de kracht en waarde van doorzetten binnen een creatief proces hebben ervaren.  •Passend binnen onze thematische aanpak van wereld oriëntatie Werkwijze:  Startfase: benaderen van (potentiële) partners binnen en buiten het onderwijs. Samenstellen werkgroep intern (met collega-leerkrachten eigen school) en breder (met vakgenoten andere scholen en externen). In kaart brengen huidige situatie ICT op scholen werkgroep en beschrijven wat de gewenste situatie is.  Onderzoek- en ontwerpfase: het doen van onderzoeken, organiseren van sessies met de beide werkgroepen, onderzoek op andere plaatsen (universiteit, bedrijven, etc). Ontwerp van een aanbod in de vorm van lessen, website, beschrijvingen.  Realisatiefase: realisatie van een aanbod en beschikbaar stellen aan anderen  onderwijsplatforms, eigen (sowieso) schoolvereniging, PABO’s  anderszins.