Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

SenseBAsed

Laatst bijgewerkt op:

SenseBased‘Our senses are indeed our doors and windows on this world, in a very real sense the key to the unlocking of meaning and the wellspring of creativity’.Jean Houston In deze tijd, waar technologie in sneltreinvaart verandert en waarbij techniek een beleving kan toevoegen die ongekend is, zijn onze menselijke zintuigen al lang niet meer onze enige bron van kennis of vermaak. Een heel arsenaal aan technologieën, nieuw en oud, staan tot onze beschikking om de wereld te begrijpen, te beïnvloeden, te verrijken of in beeld te brengen. Sommige van deze technologieën gloren al aan de horizon, van anderen kunnen we nu nog geen enkele voorstelling maken. Zeker is wel dat we over niet al te lange tijd opnieuw te maken gaan krijgen met allerlei nieuwe technologieën. Met dit in gedachten rijst de vraag op hoe wij onze studenten hierop kunnen voorbereiden en wat kan SenseBased hierin betekenen? Waar staat SenseBased precies voor?

  1. Cognitive Sense: Kennis - Ervaring - Storytelling

Hier leren wij onze studenten, per vakgebied, informatie (op velerlei gebied verkregen) te overdenken en te vergelijken met wat zij al weten. Om problemen op te lossen, te overwegen en hoe deze uitkomsten op een passende en creatieve manier te communiceren.

  1. Natural Sense: Omgeving – Materiaal – Duurzaamheid

Hierbij staat de omgeving, het materiaal en de eventuele invloed op het milieu centraal. Immers iets ontwerpen kan op vele manieren, maar een toekomstig vormgever zal een inschatting moeten kunnen maken van de impact hiervan op het milieu en het mens- en dierenwelzijn. Bio-mimicry kan hiervoor als inspiratiebron of uitgangspunt gebruikt worden.

  1. Aesthetic Sense: Omgeving – Materiaal - Vakmanschap

Wij willen als school toekomstige creatieve beroepsbeoefenaars afleveren. Kennis omtrent materialen en esthetiek is daarom van wezenlijk belang. Door doelgericht gebruik te maken van meerdere zintuigen tijdens het ontwerpproces wil ik met SenseBased de student bewust maken dat esthetiek meer behelst dan alleen een mooi plaatje (visueel). Dat vormgeving en storytelling pas echt interessant wordt als men meer dan één zintuig inzet om het verhaal te vertellen. Dat de student rekening leert houden in welke context het ontwerp ervaren gaat worden en wat voor impact het ontwerp of concept zal hebben op de omgeving.

  1. Evolutionary Sense: Aspiratie – Innovatie - Reflectie

Onze studenten moeten weer leren spelen. De wereld weer leren ontdekken met al hun zintuigen om zo te kunnen blijven anticiperen op een steeds sneller veranderend beroepenveld en zodoende te kunnen blijven innoveren. Naast alle menselijke zintuigen, staan er ook steeds meer digitale-, mechanische- en elektrische sensoren tot hun beschikking. Deze zintuigen of sensoren kunnen data verschaffen die een bijdrage kunnen leveren aan het succes van een ontwerp of concept. Deze data kan ook gebruikt worden om ideeën te visualiseren of zaken inzichtelijke te maken, eventueel met gebruikmaking van Artificial Intelligence. Tevens kunnen al deze technieken gebruikt worden om extra sensaties toe te voegen aan ontwerpen en/of de producten zelf.

  1. Economic Sense: Kosten - Baten - Ondernemerschap

Wanneer kan een ontwerp geld opleveren? Sensitiviteit ten aanzien van de markt is natuurlijk van belang, maar ook hoe je ervoor zorgt dat je als toekomstig beroepsbeoefenaar de waarde van jezelf, jouw product of dienst vertaalt naar levensvatbaar verhaal. Daarnaast zal de student een inschatting moeten leren maken van  de impact van zijn of haar product op de omgeving en het mens- en dieren welzijn.

  1. Social Sense: Individueel - Groep - Gemeenschap

Ook al spreken we beide een taal die we allebei verstaan, begrijpen we elkaar dan ook echt? Zeker als de taal alleen gezien wordt zoals bij het schrijven van een mail. Hoeveel zintuigen hebben we nog meer nodig om elkaar en elkaars cultuur echt te begrijpen? SenseBased komt voort uit mijn eerste (toegekende) LOF aanvraag LensBased en bouwt hierop voort. Waar LensBased vooral de nadruk op het visuele aspect legde probeer ik nu met SenseBased een nog breder fundament te leggen om zo de diverse vakgebieden binnen mijn school op een speelse manier met elkaar te verbinden. Op deze wijze hoop ik binnen mijn school een lerende gemeenschap te creëren waar studenten, docenten en de ‘buitenwereld’ van elkaar en met elkaar kunnen leren. Waar menselijke- en andere zintuigen of sensoren helpen de wereld opnieuw te leren ontdekken om zodoende opnieuw te leren om en een boost te geven aan out-of-the-box te denken. ;None;None