Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Science in de plusklas (PO) : curriculum ontwikkeld in overleg met VO!

Laatst bijgewerkt op:

Pitch start LOF-traject

Als groepsleerkracht vond ik dat er te weinig uitdaging was voor begaafde kinderen. Nadat het bestuur in 2009 besloot tot het opstarten van een plusgroepen  heb ik dat op de zes scholen  binnen onze vereniging TriVia mogen doen. Ik heb het curriculum voor een groot deel zelf ontworpen. Later kreeg ik collega’s, breidde de vereniging uit en nu zijn er twaalf dolfijngroepen volgens dit concept. Ik krijg wekelijks een middag voor aansturende taken. Na zeven jaar dolfijngroepen was iedereen het er over eens dat we nog steeds niet alle kinderen passend onderwijs kunnen bieden. Er gaan nog steeds (hoog)begaafde kinderen van school om voltijds begaafdenonderwijs te volgen of na groep 7 naar het gymnasium. Wat kunnen we daaraan doen? Er werd gedacht aan een pilot met een  bovenschoolse plusgroep binnen de vereniging, een hele dag in de week, voor de kinderen die aan de dolfijngroep niet genoeg hebben. Die pilot start dit schooljaar  en ik heb de uitdaging een passend curriculum te ontwikkelen. Ik heb een LOF beurs aangevraagd om in overleg met het VO het curriculum voor  deze delfinogroep te ontwikkelen, dat uitdagend is en het VO niet overlapt. Ik wil graag iets doen met science en onderzoekend en ontdekkend leren, maar wel op hoog niveau in combinatie met makersonderwijs, zodat kinderen ook een prototype kunnen maken voor hun onderzoek. Ik zoek bevlogen collega’s in het VO die met mij daarover willen sparren en mij vakinhoudelijk ook kunnen helpen. Vervolgens wil ik dat curriculum uitproberen en delen.

Na een jaar: project geslaagd

Een jaar later: er is een mooi curriculum ontwikkeld voor de bovenschoolse plusklas. Er is een goede samenwerking met een VO school in de buurt. Er zijn gastlessen gegeven door een VO-docent en we zijn te gast geweest in het praktijklokaal van deze school en hebben daar onder begeleiding onderzoek verricht.

Wat waren de succesfactoren?

  • op mijn verzoek kwam eerst op bestuursniveau contact tot stand, daarna heb ik het overgenomen
  • overleg over inhoud projecten waardoor doublures worden voorkomen
  • kennisoverdracht en aanlevering van educatief materiaal vanuit VO naar PO, ook in het Engels
  • gastles van VO docent in het Engels in de plusklas
  • dag te gast op VO: les in praktijklokaal, werken met microscopen, preparaat maken en onderzoek doen.
  • evaluatie en besluit van bestuur om dit project te continueren
  • goede samenwerking tussen docenten VO en PO

Beschrijving curriculum

Ik ben begonnen met twee projecten uit de serie Wetenschappelijke doorbraken de klas in van het wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit. Over Grafeen en over Higgs-deeltjes. In deze boeken (ook digitaal beschikbaar) krijg je zelf veel achtergrondinformatie en tips om de stof aan de kinderen uit te leggen en hen te leren hoe je een onderzoek opzet, uitvoert en evalueert. Met het VO had ik overlegd of deze onderwerpen geen gras voor hun voeten weg zouden maaien, maar dat was niet zo. De verdieping van deze onderwerpen komt pas in 4VWO. Het derde project was plantkunde. Als extra uitdaging heeft de VO-docent een gastles gegeven in het Engels. Ik heb voorafgaand de Engelse plantkunde termen met de kinderen doorgenomen. Ik kreeg veel materiaal aangeleverd wat me hielp om de lessen over de anatomie (op macro- en microniveau), de voortplanting, de fotosythese ed. zelf in het Nederlands te kunnen geven, op een niveau dat de basisschoolstof flink overschrijdt. Daarna gaf de VO docent een les over aanpassingen aan de plaats. Daarvoor waren we ook al wezen kijken op een boerderij waar op verschillende manieren de grond werd beheerd. De kinderen deden uiteindelijk onderzoek naar huidmondjes: de aantallen en de locatie van de huidmondjes bij planten met verschillende standplaatsen. Ze waren er erg enthousiast over: over het werken met de microscoop, maar vooral over wat ze zagen. Volgend jaar zal het gezamenlijke project gaan over water: de kwaliteit van slootwater.

Waarom is het project geslaagd?

Hoewel ik met veel plezier dit werk deed, heb ik aan het eind van het schooljaar toch besloten een andere baan aan te nemen op een net opgerichte school. Mijn opvolgster neemt  het stokje van de plusklas over en ook de samenwerking met het VO. Dat is voor mij het teken dat het LOF-traject geslaagd is. Er is iets ontstaan wat niet van mijn persoon afhankelijk is, ook al was de LOF beurs persoonsgebonden! ;None;None