Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Schrijvend de wereld verkennen...

Laatst bijgewerkt op:

;Met deze aanvraag wil ik ons zaakvakonderwijs herinrichten. Ik wil een leerlijn ontwerpen, waarbij creatief schrijven wordt ingezet om enerzijds taaldoelen te realiseren en anderzijds vakoverstijgend onderwijs aan te bieden, waarbij oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige en levensbeschouwelijke oriëntatie middels taal en bronnen worden geïntegreerd in eigen teksten.;Het doel is om ons zaakvakonderwijs geïntegreerd aan te bieden middels het schrijven van betekenisvolle teksten. 1.Ik wil, samen met elke unit, vier vakoverstijgende thema’s voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Hiervoor dienen we ons ten eerste te verdiepen in de tussendoelen van deze gebieden. Waar zit overlap? Welke doelen kunnen we combineren? En welke schrijfopdrachten kunnen we daarbij inzetten? We maken daarbij gebruik van ‘Iedereen kan leren schrijven’ van S.Norden. Dit boek biedt leerkrachten achtergrondinformatie en theorie met betrekking tot creatief schrijven en wereldoriëntatie. Ook biedt het veel praktische uitwerkingen op alle niveaus. Deze kunnen als voorbeeld dienen bij het ontwerpen van deze nieuwe vorm van onderwijs. 2.Ik wil een databank aanleggen van interessante bronnen (teksten, filmpjes, afbeeldingen, etc) bij deze (en toekomstige) thema’s. Uiteraard nemen we hierbij ook de invulling van onze eigen schoolbibliotheek in mee. Ook de leerlingen krijgen een rol in de databank. Hun eigen teksten kunnen, indien geschikt, onderdeel worden van de databank. Wat een tekst geschikt maakt, is tevens een leerdoel voor de leerlingen. 3.Ik wil per thema een rubric maken, zodat we goed in kaart kunnen brengen hoe het staat met de taalontwikkeling, met de vakoverstijgende inhoudelijke kennis en en (21e eeuwse) vaardigheden.